RUT-avdraget bör också gälla tjänster utförda för hemmet

Debatt ,
Sveriges Tvätteriförbund tycker att det finns goda möjligheter att utöka RUT-avdraget.
Foto:Helen Edvall
Sveriges Tvätteriförbund tycker att det finns goda möjligheter att utöka RUT-avdraget.

Insändarna tycker att RUT-avdraget inte bara ska gälla för tjänster utförda i hemmet utan också de som görs för hemmet.

Från olika organisationer föreslås ett utvidgat rut-avdrag. Det betonas att just RUT-tjänsterna kan skapa tusentals nya enkla jobb och att tjänsterna är särskilt viktiga för seniorer. Sveriges Tvätteriförbund ser att förslaget kan förstärkas ytterligare.

Lyft blicken bort från tjänster som utförs i hemmet till att i stället låta rut-avdraget gälla tjänster som underlättar för hemmet. Det kan låta som en hårfin skillnad, men fördelarna är åtskilliga. Om en person kommer hem till dig och tvättar i bostadens tvättmaskin är arbetet berättigat till skatteavdrag. Lämnar du däremot samma tvätt till ett professionellt tvätteri får du betala hela kostnaden för tjänsten. Först och främst: Ur en miljösynpunkt är det inte optimalt.

För professionella tvätterier är optimering av energi, vatten och kemikalier en del av själva affärsmodellen. Företagens kvalitetssäkrade processer är helt inställda för att minska resursanvändningen under tvätten, och står dessutom under tillsyn genom de lokala miljönämnderna. Utsläpp från många små tvättmaskiner, där överdosering enligt gjorda studier är vanligt förekommande, har en helt annan miljöbelastning.

Städning, röja garage och vind, ta hand om hushållsåtervinningen är tjänster som måste utföras i hemmet. Hjälp med tvätt är däremot en arbetsbesparande tjänst för hemmet som med fördel utförs utanför bostaden. Det kan underlätta för den enskilde om bostaden, i detta fall, inte behöver vara en arbetsplats med krav på att passa andras tider och krav på att boka tvättstugan i flerbostadshuset. Då skulle rut-avdraget även bli en tillgång för barnfamiljer, som inte har möjlighet att vara hemma dagtid, men som har stor nytta av att få en hjälpande hand med betungande tvätt.

Fördelen med att låta Rut-avdraget gälla för tvätteritjänster utanför bostaden är även att avdraget skapar arbetstillfällen inom företag där den anställde får arbetskamrater och arbetsgemenskap. Mångfalden av utbildningsnivåer på tvätterierna skapar en naturlig grund för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Det förs också fram att rut-avdraget har en stor potential för att öka sysselsättningsgraden i gruppen nyanlända. Vi ser positivt på den möjligheten. Tvätt- och textilservicebranschen sysselsätter redan i stor omfattning ungdomar, personer som saknar eftergymnasial utbildning och människor som inte har etablerat sig på arbetsmarknaden. I vår bransch finns det flera arbetsmoment som lämpar sig utmärkt som instegsjobb på den ordinarie arbetsmarknaden, oavsett ålder, kön, religion eller etnisk bakgrund.

Ett rut-avdrag som gäller för hemtjänster och inte enbart för tjänster utförda i hemmet skulle därmed både skapa efterfrågade arbetstillfällen och samtidigt minska miljöpåverkan.

Jan Kluge

ordförande Sveriges Tvätteriförbund

Tor-Björn Angin

vice ordförande Sveriges Tvätteriförbund