S lovar allt till alla – vi håller vad vi lovar

Debatt Artikeln publicerades

Replik till Annelie Karlsson ”Klart S betyder vänstersväng”, 11/10.

Annelie Karlsson och jag är överens om att det finns stora ideologiska skillnader mellan henne och mig och mellan våra båda partier. För att vi ska kunna föra en konstruktiv debatt måste vi ändå förhålla oss till fakta.

Annelie Karlsson menar att valresultatet var tydligt på så sätt att väljarna visade att de var trötta på högerpolitik. I valet 2010 fick S, V och MP tillsammans 43,6 procent.

I höstens val ökadede med 0,02 procentenheter till 43,62 procent. Det resultatet kan inte kallas tydligt och man kan inte dra slutsatsen att väljarna ville ha en tydlig vänstersväng i svensk politik. Ändå är det det de får nu.

Annelie Karlsson påstår att ojämställdheten i Sverige har ökat. Det stämmer inte. Det finns stora jämställdhetsutmaningar kvar, men kvinnors ställning på arbetsmarknaden har stärkts sedan 2006 då Alliansen tog över makten. Högre sysselsättningsgrad och arbetskraftsdeltagande för kvinnor, högre andel kvinnor som jobbar heltid, minskade löneskillnader mellan kvinnor och män och färre antal kvinnor i sjukskrivning är några exempel på den positiva utvecklingen. Löneskillnaderna mellan män och kvinnor har minskat med cirka 2 procentenheter sedan 2006. Under Socialdemokraternas tolv år vid makten åren 1994–2006 minskade däremot inte löneskillnaderna.

När finansministerMagdalena Andersson öppnade kassaböckerna på finansdepartementet tycks det ha kommit som en total chock för henne att hon inte har råd att finansiera sina många löften. Det borde det inte ha gjort. När S i valrörelsen stod på gator och torg och lovade allt till alla, försökte Fredrik Reinfeldt och Anders Borg gång på gång att vara tydliga med att det i dagsläget inte finns något reformutrymme och att vi måste fortsätta att bygga upp svensk ekonomi inför tuffare tider.

Påståendet att vi inte skulle ha ordning och reda i finanserna är magstarkt. Sverige är det enda landet i hela EU som väntas minska sin statsskuld i andel av BNP mellan åren 2006 och 2014, och vi ligger bland de bästa i EU när det gäller starka statsfinanser. Den nya finansministern visade detta själv i en bildserie som hon presenterade för mig och mina kollegor i Finansutskottet under sin första arbetsvecka.

Det är nu i stället S som öppnar upp för att göra avsteg från överskottsmålet för att kunna finansiera sin bidragspolitik. Vad väljarna än ville, så är jag övertygad om att det inte var detta.