Satsa på tillgänglighet så alla elever lyckas i skolan

Debatt ,
Alla elever ska få det stöd de behöver för att klara skolan.
Foto:Carl Johan Engvall
Alla elever ska få det stöd de behöver för att klara skolan.

Skollagen slår fast att alla elever har rätt att lyckas i skolan. För att skolan ska klara av den uppgiften behöver kunskapen om hur vi anpassar undervisningen till elevers olika förutsättningar stärkas. Vår erfarenhet är att en tillgänglig lärmiljö gör det möjligt för elever som av olika anledningar kämpar med inlärningen att lyckas i lärandet.

Det är bekymmersamt att ta del av vittnesmål om hur barn och unga som har en funktionsnedsättning inte får det stöd de har rätt till. Samtidigt slår det mig gång på gång att den situation som beskrivs i reportage och nyhetsrapportering hade kunnat se helt annorlunda ut om:

Alla skolförvaltningar och huvudmän haft strategiska insikter som inneburit att man valt att prioritera de resurser som behövs för att alla elever ska må bra och få optimala möjligheter att nå målen.

Alla rektorer haft ett förhållningssätt som inburit att hen valt att skicka personal på utbildning, och ge elevhälsoteamet med dess specialpedagogiska kompetens en central roll i skolans utvecklingsarbete.

Alla lärarna haft kunskap om hur de ska göra lärmiljön tillgänglig för eleven och skapa förutsättningar för elevens delaktighet i lärandet och kamratgemenskapen.

Vår erfarenhet är att alla i skolan vill göra rätt och har höga ambitioner för sitt arbete. Men ibland saknas den kunskap som behövs för att skapa tillgängliga lärmiljöer. Det är skolverksamheternas dedikerade arbete för att undanröja hinder och tillgängliggöra undervisningen och gemenskapen som avgör hur det går i skolan för elever med en funktionsnedsättning, synlig eller osynlig. Det krävs då att hela styrkedjan, från skolhuvudman till pedagog i klassrummet fungerar.

Med adekvat fortbildning och kunskap stärks skolornas möjlighetstänkande för att utforma lärmiljön till elevernas olika behov. Därför är det så viktigt att huvudmannen ser till att det finns grundförutsättningar för exempelvis kompetensutveckling för personalen. Förutom det behöver man också skapa möjligheter för att genomföra de åtgärder som kan krävas för att alla elever ska lyckas och må bra i skolan.

Vårt uppdrag som myndighet är att ge stöd och kunskap till alla nivåer inom skolans värld, från förvaltningsnivå till enskild lärare så att man uppfyller skollagen när det gäller rätten att klara skolan för elever i behov av stöd.

Vi vet genom rapporter som nationalekonomen Ingvar Nilssons ”Teknikstöd i skolan – en socioekonomisk analys av unga, skolmisslyckanden och arbetsmarknaden” från 2013, att ett skolmisslyckande kostar både enskilda individer och samhället stora summor.

Det kostar ingenting att vända sig till oss och be om stöd. Vi ger det mer än gärna – det är till och med vårt jobb.

Greger Bååth

generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Kristianstadsbladet och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.