Satsa på tillgänglighet så alla elever lyckas i skolan

Debatt
Alla elever ska få det stöd de behöver för att klara skolan.
Foto:Carl Johan Engvall
Alla elever ska få det stöd de behöver för att klara skolan.

Skollagen slår fast att alla elever har rätt att lyckas i skolan. För att skolan ska klara av den uppgiften behöver kunskapen om hur vi anpassar undervisningen till elevers olika förutsättningar stärkas. Vår erfarenhet är att en tillgänglig lärmiljö gör det möjligt för elever som av olika anledningar kämpar med inlärningen att lyckas i lärandet.

Det är bekymmersamt att ta del av vittnesmål om hur barn och unga som har en funktionsnedsättning inte får det stöd de har rätt till. Samtidigt slår det mig gång på gång att den situation som beskrivs i reportage och nyhetsrapportering hade kunnat se helt annorlunda ut om:

Alla skolförvaltningar och huvudmän haft strategiska insikter som inneburit att man valt att prioritera de resurser som behövs för att alla elever ska må bra och få optimala möjligheter att nå målen.

Alla rektorer haft ett förhållningssätt som inburit att hen valt att skicka personal på utbildning, och ge elevhälsoteamet med dess specialpedagogiska kompetens en central roll i skolans utvecklingsarbete.

Alla lärarna haft kunskap om hur de ska göra lärmiljön tillgänglig för eleven och skapa förutsättningar för elevens delaktighet i lärandet och kamratgemenskapen.

Vår erfarenhet är att alla i skolan vill göra rätt och har höga ambitioner för sitt arbete. Men ibland saknas den kunskap som behövs för att skapa tillgängliga lärmiljöer. Det är skolverksamheternas dedikerade arbete för att undanröja hinder och tillgängliggöra undervisningen och gemenskapen som avgör hur det går i skolan för elever med en funktionsnedsättning, synlig eller osynlig. Det krävs då att hela styrkedjan, från skolhuvudman till pedagog i klassrummet fungerar.

Med adekvat fortbildning och kunskap stärks skolornas möjlighetstänkande för att utforma lärmiljön till elevernas olika behov. Därför är det så viktigt att huvudmannen ser till att det finns grundförutsättningar för exempelvis kompetensutveckling för personalen. Förutom det behöver man också skapa möjligheter för att genomföra de åtgärder som kan krävas för att alla elever ska lyckas och må bra i skolan.

Vårt uppdrag som myndighet är att ge stöd och kunskap till alla nivåer inom skolans värld, från förvaltningsnivå till enskild lärare så att man uppfyller skollagen när det gäller rätten att klara skolan för elever i behov av stöd.

Vi vet genom rapporter som nationalekonomen Ingvar Nilssons ”Teknikstöd i skolan – en socioekonomisk analys av unga, skolmisslyckanden och arbetsmarknaden” från 2013, att ett skolmisslyckande kostar både enskilda individer och samhället stora summor.

Det kostar ingenting att vända sig till oss och be om stöd. Vi ger det mer än gärna – det är till och med vårt jobb.

Greger Bååth

generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läsarnas kommentarer

Din kommentar tillhandahålls av Disqus och ska ej betraktas som redaktionellt material. Genom att kommentera på Kristianstadsbladet så godkänner du samtidigt våra regler.

På kristianstadsbladet.se är det möjligt att kommentera vissa artiklar. Dock tar vi bort möjligheten att kommentera artiklar med rättsrelaterat innehåll, till exempel domar och åtal. Vi hade den möjligheten tidigare, men fick då mängder med kommentarer med innehåll som vi inte kunde publicera.

För att kunna kommentera måste du ha ett användarkonto hos Disqus, vars verktyg för kommentarer används på kristianstadsbladet.se. På tider då Kristianstadsbladets webbredaktion inte är bemannad går det inte att kommentera artiklar på kristianstadsbladet.se

kristianstadsbladet.se tillämpar eftermoderering av läsarkommentarerna. Det innebär att den som skriver en kommentar får den publicerad i det närmaste omedelbart, men att kommentaren senare kan komma att modereras bort om den inte lever upp till riktlinjerna för läsarkommentarer på kristianstadsbladet.se.

Det innebär också att vid publiceringen är det den som skrivit kommentaren som är juridiskt ansvarig för dess innehåll och därmed kan bli anmäld för exempelvis förtal. Efter modereringen är det ansvarig utgivare på Kristianstadsbladet som bär det juridiska ansvaret.

Läsarkommentarer - riktlinjer

Vi har högt i tak.

Vi har en tillåtande grundinställning.

Vi vill att användarna ska komma till tals.

Men

Vi tillåter inte läsarkommentarer i samband med rättsrelaterade artiklar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer där någon anklagas för brottslighet.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara osanningar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara faktafel.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med synpunkter eller åsikter som inte är relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi publicerar inte läsarkommentarer om etnisk grupp, kön, sexuell läggning, politisk tillhörighet, yrke eller religion om det saknar betydelse i sammanhanget

Vi tillåter kritik mot personers handlingar och beslut. Etiska spelregler gäller.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppgifter som vi av etiska skäl undvikit att publicera i den diskuterade artikeln.

Vi kan publicera länkar till andra webbplatser, men de ska vara relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi rättar inte grammatiska fel, stavningsfel, meningsbyggnadsfel mm i läsarkommentarerna.