Sätt måltidsupplevelsen i centrum

Debatt Artikeln publicerades

Måltidsupplevelsen påverkas av så mycket; ljuset i lokalen, ljud, dukning, servering, bemötande, maten, smakerna, doften och sällskapet. Men hur kan den kunskapen omsättas på sjukhus och äldreboenden? Det skriver Albert Westergren, professor i omvårdnad, Kerstin Blomqvist, biträdande professor i klinisk omvårdnad, Anna-Karin Edberg, professor i omvårdnad, och Pia Petersson, ansvarig för sjuksköterskeprogrammet, samtliga på Högskolan Kristianstad.

Måltidsupplevelsen är individuell och det är därför svårt att tillfredsställa allas önskemål när maten framställs i storkök.

En patient sa, jag fick förklarat för mig att maten måste ha en neutral smak för att man inte ska må illa – men för mig fick det motsatt effekt – jag mådde illa för att maten inte smakade något.

Ett enkelt sätt att tillfredsställa enskilda önskemål är att se till att det finns olika kryddor, ketchup, senap och lingonsylt tillgängliga. Sådana tillbehör finns i engångsförpackningar, vilka tillgodoser de hygienkrav som ställs.

  Inom vård och omsorgär det vanligtvis vårdpersonalen som ansvarar för måltiderna. Ett problem är att detta sker vid en tid då bemanningen är som lägst, vid lunch då personalen själva ska ha möjlighet att ha lunchrast, eller på kvällen när grundbemanningen är lägre.

  Det vore därför önskvärt att det fanns en person med huvudansvar för matsal, kök och matvagn. Denna person skulle kunna se värna om en trivsam restaurangupplevelse genom ett förhållningssätt som kan förväntas av serveringspersonal.

  Förutom tidsaspekten är personalens kunskap och attityder viktiga för att skapa en positiv måltidsupplevelse.

  I en studie som genomfördes i samarbete mellan Högskolan Kristianstad, Centralsjukhuset Kristianstad och Kristianstads kommun användes studiecirklar med fokus på näring och ätande för att höja personalens kompetens.

  En av deltagarna sa efter utbildningen att: nu har vi äntligen gått från att dela ut maten till att servera maten, vilket tydligt visar på en attitydförändring. Vi tror att det är viktigt att lyfta fram måltidens viktiga roll för att behålla eller uppnå hälsa och därför satsa på att göra den till en trevlig helhetsupplevelse som stärker livskvaliteten.

  Vid ett seminariumpå Centralsjukhuset i Kristianstad beskrevs nyligen flera vetenskapliga studier som har visat på miljöns och naturens fantastiska förmåga att minska stress även hos svårt sjuka patienter.

  Det är dags att på allvar börja fundera över måltidsmiljön och måltidsupplevelsen på sjukhus och vid särskilda boenden. Hur skulle det kunna se ut om det i matsalen fanns gröna växter och tavlor med vackra naturmotiv?

  Kanske skulle stressen minska så att patienterna sitter kvar en stund längre för att äta, vilket i sin tur gör att man kanske äter lite mera och därmed minskar risken för undernäring?

  Tänker annorlunda gör man inom projektet Måltidsglädje på Trelleborgs Lasarett där gastronom och dietist med flera samarbetar för att skapa en helhetssyn på maten-mötet-miljön. Vi hoppas på efterföljare till detta projekt.