Se upp för dörrarna – dörrarna stängs?

Debatt
Foto:

Ska vi ha kvar Hässleholm som knutpunkt och garantera snabba tågförbindelser till och från Kristianstad är det viktigt att vi agerar snabbt och på bred front, skriver Peter Johansson (M).

Artikeln publicerades 3 juli 2014.

Alla vackra tankar om ett flerkärnigt Skåne. Våra ambitioner att tillsammans med Hässleholm bli den tredje tillväxtmotorn i Regionen kan vi lägga på hyllan om regeringen väljer att dra nya ”Södra Stambanan” över Helsingborg istället för Hässleholm.

I stort sett varje dag på TV och i tidningar – för många även i praktiken–blir vi påminda om standarden på vårt nationella järnvägsnät, rälsbrott, kontaktfel, ställverksbränder och växelhaveri. Situationen är ohållbar och ingen framtida regering kommer att kunna, eller ens våga skjuta upp denna miljardsatsning på en ny stambana; Höghastighetsbana.

Jag är övertygad att denna satsning kommer att tvingas fram mycket tidigare.

Noggranna förberedelseroch god samhällsplanering med redan säkerställda järnvägskorridorer och markavtal är ett måste. Det är bara de kommuner och regioner som gjort sin hemläxa som kommer att vara med i denna gigantiska satsning.

Vid ett spontanmöte med infrastrukturminister Catharina Elmsäter–Svärd i våras kom det till vår kännedom att det är så gott som klart att Jönköping kommer att bli navet i framtidens höghastighetssatsning. Jönköping blir punkten som knyter ihop Malmö, Göteborg och Stockholm. Det var också vid detta tillfälle Elmsäter–Svärd gjorde oss uppmärksamma på att Helsingborg visar mycket stort intresse att ta över Hässleholms roll som knutpunkt för den skånska stambanan.

Hässleholm föddesoch byggdes upp kring järnvägen. Snabba och prisvärda transporter var gångbart då liksom nu. I dag uppfyller tågtrafiken även de positiva miljöaspekterna.

Kristianstad och de övriga kommunerna i nordöstra Skåne är beroende av tågtrafiken. Ett av de viktigaste skälen är närheten till stambanan. Även för Blekinge och de södra delarna av Kronoberg med regionens alla företag, boende och besökare är ett framtida snabbtåg-stopp i Hässleholm avgörande för utvecklingen. Absolut Co har i dag sitt hjärta i Åhus och IKEA i Älmhult – men hur blir det om livsnerven för kompetensförsörjning, omvärldskontakter och framtida investeringar förvandlas till ett stickspår med mjölkatågstrafik?

Detaljerna kringdetta är många men för att vi ska ha kvar Hässleholm som knutpunkt och garantera snabba tågförbindelser till och från Kristianstad är det viktigt att vi agerar snabbt och på bred front.

Med anledning av detta kommer jag genom ett ordförandeinitiativ föreslå kommunstyrelsen att lyfta frågan för att säkra Hässleholms framtida roll vid ett snabbspår. En projektgrupp i samverkan med Hässleholm behöver driva arbetet för att ta fram en tydlig vision, målbild och fysisk sträckning genom nordöstra Skåne - inte minst för att visa Stockholm att vi är med på tåget.

Not era : I går kom satsningen från Alliansen om Södra stambanan , det jag ovan förutspådde.