Skånetrafiken agerar på eget bevåg – önskar de pendlarnas bästa?

Kollektivtrafik Artikeln publicerades
Vill Skånetrafiken resenärernas bästa, undrar skribenten.
Foto: David Keyton
Vill Skånetrafiken resenärernas bästa, undrar skribenten.

I ett par år har en investering på 1,85 miljarder kronor i förstärkt tågtrafik (System 3) varit på agendan i Region Skåne. Nu genomför Skånetrafiken en upphandling, som säkrar dyrast möjliga tåg med fortsatt stor risk för ståplats. Hur har det blivit så här fel, skriver Martin Randrup.

1 Skånetrafiken dribblar runt med politikerna utan att de får ta del av några jämförelser av olika typer av tåg. Politikerna får sedan fastställa tjänstemännens favoritförslag.

2 Den 31 augusti 2018 beslutade kollektivtrafiknämnden att godkänna följande mening "Beslut om vilken fordonstyp som ska användas för System 3 fattas av kollektivtrafiknämnden". Den 13 mars 2019 ber Skånetrafiken kollektivtrafiknämndens beredningsutskott att besluta "Beredningsutskottet fastställer upphandlingsdokumentationen för System 3 enligt föreliggande förslag". Det offentliga underlag som Skånetrafiken presenterat för politikerna saknar information om de har beslutat att fastställa en upphandling av motorvagnståg eller lokdragna tvåvåningsvagnar. Fast alla med djupare kunskaper inom området kan genomskåda att upphandlingen är begränsad till bara dyra och kapacitetssvaga motorvagnståg. Politikerna får därmed aldrig ta ställning till vad som utlovats.

3 Både Sweco och WSP har i oberoende rapporter rekommenderat Skånetrafiken att köpa lokdragna tåg, men det struntar Skånetrafiken i utan att motivera varför.

4 Sydsvenskan har den 24 juni 2018 redovisat att inköpet av nya fordon blir 30 procent billigare för Skånetrafiken om de väljer lokdragna tåg istället för motorvagnståg.

5 Medan sjukvården i Skåne går på knä tillåts Skånetrafiken härja fritt med skattebetalarnas pengar och fullständigt okontrollerat göra oansvariga tåginköp. De pengar som Skånetrafiken gör av med i onödan skulle räcka för att täcka lönekostnaden för drygt 900 undersköterskor under ett år och då har inte hänsyn tagits till att de lokdragna tvåvåningsvagnarna även har en betydligt lägre årlig driftkostnad.

6 Toppstyrningen av verksamheten har enligt källor inom Skånetrafiken gjort att chefer slutar. Relationer på hög nivå inom verksamheten gör det omöjligt för lägre tjänstemän att föreslå andra ekonomiskt fördelaktigare upphandlingsalternativ.

7 Ifall Skånetrafiken lyckas med, kommer pendlarna och Region Skånes skattebetalare få ett nytt tågsystem 3 med trånga och dyra tåg med för liten kapacitet och höga driftkostnader.

Medan Greta Thunberg kämpar för vår miljö, tillåts tjänstemän på Skånetrafiken köpa in tåg, som kommer ge fortsatt ståplats ombord och ännu längre bilköer på E6:an. Jag hoppas nu politikerna i Region Skåne tar sitt ansvar och ingriper – stoppar och gör om upphandlingen och håller relevanta delar av Skånetrafiken ansvariga för det redan inträffade, som varit till skada för pendlarna som fått vänta onödigt länge på nya mer pålitliga tåg.

Martin Randrup

civilingenjör infrastruktur

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Kristianstadsbladet och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.