Skärp straffen för kriminell djurrättsaktivism

Debatt Artikeln publicerades

Sverigedemokraternas jaktpolitik eftersträvar minskade konflikter och problem mellan rovdjur och människor på landsbygden.

Alla de stora rovdjuren ska förvaltas på ett ansvarsfullt sätt och det sammantagna rovdjurstrycket måste hållas på rimliga nivåer över hela landet. Förvaltningen syftar till att hålla rovdjursstammarna på en lämplig nivå, inte minst eftersom alltför stora stammar i slutändan slår tillbaka mot rovdjuren själva.

Koncentrationen av rovdjur är också besvärande i vissa delar av landet. Där man tidigare genom åren kunnat ägna sig åt jakt, friluftsliv och djurhållning kan man i många fall inte längre känna den trygghets- och frihetskänsla man en gång kände. F

ör att bibehålla acceptansen för rovdjuren måste politiken i större grad ta hänsyn till dessa regionala förhållanden vid tillstånd för licens- eller skyddsjakt på rovdjur.

Vi ser nu även en större aktivitet från så kallade jaktmotståndare och andra aktivister, ofta med politisk hemvist långt ut på vänsterkanten. Dessa aktivister uppvisar bristande respekt för demokratin och förefaller sakna förståelse kring jaktens syfte och innebörd.

Nyligen har ett flertal jägare i samband med vinterns vargjakt utsatts för hot, förföljelse och skadegörelse från dessa maskerade aktivister. Även eftersöksjägare och arrangörer av jakthundstävlingar har återkommande drabbats av aktivisternas härjningar.

Polisen och rättsväsendet behöver förstärka sina insatser för att tillförsäkra tilltron till rättssystemet. Vi ser annars en risk för en eskalerande situation och risk för olyckor.

För att komma till rätta med denna typ av brottslighet är det av största vikt att kartlägga och lagföra de individer och organisationer som ägnar sig åt kriminell djurrättsaktivism eller olagligt jaktmotstånd. I det arbetet anser vi att Rikspolisstyrelsen bör åläggas att ta ett nationellt helhetsansvar. Dessutom måste straffsatserna skärpas betydligt.

Det är inte rimligt att djurägare och jägare ska utsätts för brottslighet på grund av sitt naturintresse. Vi i Sverigedemokraterna vill se hårdare åtgärder för att garantera tryggheten för dem som utsätts för kriminell aktivism.

Runar Filper (SD)

landsbygdspolitisk talesman