Skarvar hotar beståndet av abborrar

Debatt ,
Häckande storskarvar.
Foto:Hasse Holmberg
Häckande storskarvar.

Östersjön står enligt insändarna inför en potentiell ekologisk katastrof i och med skarvarnas utbredning.

Har du försökt att meta abborre med barnen eller barnbarnen utan att få napp på en fiskart som förr var allra vanligast?

Den skarvart som tidigare förekom sporadiskt i Östersjön var storskarv, som nu närmast häckar i norra Norge. I dag finns det en ny skarvart i Östersjön, nämligen mellanskarven som ökar exponentiellt. Uppskattningsvis finns det drygt 250 000 av dessa här i Sverige och drygt 600 000 i hela Östersjön. Normalt kläcks det 4-6 ungar i varje bo och varje individ behöver ungefär ett halvt kilo fisk per dag.

Det betyder att tillsammans konsumerar skarvarna cirka 125 ton fisk varje dag i våra svenska vatten innan häckningen. Efter kläckningen dubblas denna siffra eftersom det vanligen är två ungar som överlever.

  Mellanskarvarna har en förkärlek till abborre som byte vilket innebär att det är de som försvinner först. När abborrarna är borta försvinner även den viktiga predator i näringskedjan som reglerade antalet spigg i kantzonerna där abborrarna leker.

  I dag ser vi kanske 50 gånger så mycket spigg där jämfört med för 20 år sedan i Stockholms skärgård. Spiggarna äter i sin tur upp det zooplankton som abborrynglen är beroende av i yngelstadiet, vilket förvärrar situationen för abborrarna.

  Enligt Ulf Bergström, forskare vid SLU Aqua, tar mellanskarvarna cirka 3,5 gånger så mycket abborre som fritids- och yrkesfisket tillsammans. Sannolikt passeras då en kritisk gräns för det fisketryck som abborrarna tål.

  När antalet spiggar har exploderat har det även medfört att trycket på Östersjöns zooplankton har ökat så att dessa inte längre kan reglera mängden algplankton, där ibland "giftalger", vilket kan ha bidragit till att vi får dessa blomningar varje sommar. Cyanobakterier och grönalger gynnas sannolikt även av all den gödning som skarvarna bidrar med.

  Dagligen tillför mellanskarvarna i och runt Östersjön ungefär 300 ton orenat träck till den, vilket är många gånger mer än det som fritidsbåttrafiken gjorde innan förbudet mot tömning av svartvatten i Östersjön infördes. Det är att svälja mygg och sila kameler.

  I Kalmarsund, där mellanskarvarna först återfanns, råder det i dag förbud mot att fiska abborre eftersom den är närmast utrotad.

  En annan art som plötsligt hamnade långt ned på rödlistan, det vill säga att den nu är hotad, är ålen, men det säger ju sig själv att det är en naturlig följd av att man har låtit dessa så kallade "ålakråkor", som de kallas i folkmun, grassera fritt.

  Skarvarnas utbredning håller på att utvecklas till en ekologisk katastrof, skapad av människan. Därför föreslår Landsbygdspartiet oberoende att vi snarast ska försöka återställa det människan förstört genom en lokalt förankrad, adaptiv förvaltning av skarvbestånden, samt att stödutsätta abborre för att beta av bland spiggarna.

  För Landsbygdspartiet oberoende

  Michael Bonnier, Norrtälje

  Magnus Malmsten, Norrtälje

  Peter Johansson, Norrtälje

  Ann-Sofie Hagberg, Norrtälje

  Claes Littorin, Uppsala

  Hans Boström, Hallen

  Margoth Hansen, Sandviken

  Pierre Ländell, Kinda

  Erika Sörengård, Ervalla

  Tjern Inga Wall, Särna

  Arne Gunnarsson, Strömsnäsbruk