Skattesänkningen för pensionärer bara positivt

Debatt ,
Foto:Tomas Oneborg/SvD/TT

I Carolin Dahlmans ledare den 26/9 med rubriken "En budget för de starka och friska" skriver CD följande:" De som redan har det gott ställt ska få snabba cash. Studenter, pensionärer och barnfamiljer tilldelas mer i plånboken, oavsett inkomst eller förmögenhet."

Beträffande pensionärerna så överensstämmer inte detta påstående med verkligheten. Fakta är att regeringen Löfvens skattesänkning främst riktar sig till pensionärer med en pension på 10 000-17 000 kronor/månad, för dessa utraderas skatteskillnaden mellan pension och lön helt.

Därefter reduceras skattesänkningen i fallande skala och för pensionärer med höga pensioner blir skattesänkningen 0 kronor, med andra ord vilseleder CD läsarna.

Även rubriken "En budget för de starka och friska" är vilseledande. Regeringen Löfvens budget innehåller bland annat höjt tak i sjukförsäkringen, slopandet av en karensdag i arbetslöshetsförsäkringen, höjd garantinivå och sänkt skatt i sjuk-och aktivitetsersättningen, höjt bostadstillägg för ålderspensionärer och för dem med sjuk-och aktivitetsersättning och höjt underhållsstöd för ensamstående föräldrar med barn.

Slutligen påstår CD att Magdalena Andersson tar medelklassen som gisslan, jag förmodar att CD då syftar på de höjda barnbidragen som kommer att göra livet lite drägligare för många hårt prövade barnfamiljer. Det förtjänar då att påpekas att senast barnbidraget höjdes var år 2006.

Nej, det Magdalena Andersson åstadkommer med denna budget, utöver ovan angivna satsningar, är stora välbehövliga satsningar på skola, sjukvård, äldreomsorg, försvar, polis, rättsväsende och så vidare.

Därtill har Magdalena Andersson tagit ett fast grepp om statens finanser och förvandlat det stora budgetunderskott som Alliansen lämnade efter sig till ett överskott och kan därför nu även göra stora avbetalningar på statsskulden.

Jan Jonsson

Svar:

Man kan ha låg pension och ändå ha pengar på banken. Många pensionärer har det väldigt svårt och har samlat pengar till pensionen under ett långt arbetsliv. Därför är jag för höjning av garantipension och välkomnar stöd till dem som har det tufft, både i reda pengar och i en väl fungerande sjukvård.

Regeringens sänkning av skatten för pensionärerna är mycket välkommen; jag uppmuntrar skattesänkningar. Märk väl att alliansregeringen aldrig höjde någon skatt för denna grupp, utan sänkte för dem som jobbar.

Att de rödgröna nu sänker ännu mer med jobbskatteavdraget som argument är positivt - om än lite oväntat.

Carolin Dahlman

Politisk redaktör Kristianstadsbladet