Skolavslutning i kyrkan är ofarligt

Debatt Artikeln publicerades

Faktum är att majoriteten av föräldrar och elever, oavsett tro och ursprung, inte ser något konstigt i att fira skolavslutningar i kyrkan. Det är utan tvekan ett problem och en debatt som existerar ovanför deras huvuden och engagerar diverse proffstyckare från alla håll. Det skriver Tuve Skånberg (KD), riksdagsledamot för Skåne läns norra och östra.

Lika säkert som att sommaren är här är också att debatten om skolavslutning i kyrkan återigen uppstår. Det är tråkigt att elevers och föräldrars enkla önskan om att bevara en vacker och högtidlig tradition hamnar i centrum för en proffstyckardebatt om utökad sekularisering. Lite sunt förnuft skulle inte skada.

Strax innan jul satte statminister Fredrik Reinfeldt (M) ner foten på riksdagens frågestund i frågan om skolavslutningar ska få firas i kyrkan eller inte. Detta efter att Skolverket i sina luddiga direktiv skapat förvirring hos landets rektorer.

Statsministerns svar var tydligt; Det finns inga problem alls med att hålla skolavslutningar i kyrkan om man så vill. Beslutet får fattas av den enskilda skolans rektor.

Faktum är att majoritetenav föräldrar och elever, oavsett tro och ursprung, inte ser något konstigt i att fira skolavslutningar i kyrkan. Det är utan tvekan ett problem och en debatt som existerar ovanför deras huvuden och engagerar diverse proffstyckare från alla håll.

I debatten är det tydligt att religionsföraktet sällan har varit så utbrett och ökad sekularisering verkar vara självklara lösningen på en mängd samhällsproblem. Ingenting verkar dessutom vara så farligt som att bevara våra egna kristna traditioner.

Oavsett om man är troende eller inte kan man inte förneka att religionen har haft stor historisk inverkan på framväxten av vårt moderna samhälle och de värderingar som här råder. Sveriges kristna historia avspeglas i dag i såväl grundlag, rådande normer och våra årliga traditioner.

Parallellt med detta har vi genom vår öppenhet mot omvärlden och andra kulturer i dag fått en stor blandning av religioner och aktiva religionsutövare i Sverige. Vårt samhälle är i dag baserat på både frihet och tolerans där religion, oavsett trosinriktning, har stor betydelse i många människors vardag.

Många gånger ses ökadsekularisering som en enkel väg att gå för att hantera såväl mångkulturalism som motsättningar mellan yttrandefrihet och religionsfrihet.

Men den enkla vägen är sällan den rätta. Ökad sekularisering begränsar inte bara våra individuella mänskliga rättigheter utan skapar även ett värdelöst samhälle där pragmatism får styra över bevarandet av normer och kulturvärden.

Religionen har haft, och har fortfarande, en stor inverkan på vår kultur, våra värderingar och vår lagstiftning.

Ett samhälle utan värderingar, och en levande diskussion utifrån desamma, blir både principlöst och kallt.

Överallt i vårt land finns det elever och föräldrar som, oavsett tro, ser något högtidligt och vackert med att avsluta vårterminen i kyrkan, sjunga ”Den blomstertid nu kommer” och få visdomsord och lyckönskningar om en solig sommar av prästen.

En vacker tradition som de flesta vill värna samtidigt som vi inte kan förneka den historia vi har. Låt oss inte göra det krångligare än så.