Skräckpropaganda och falska argument i vindkraftens försvar

Debatt Artikeln publicerades

Replik till Carl-Henrik Henriz (MP) insändare om vindkraft (24/8).

Efter över tre års skrivande av kritiska insändare om vindkraft så dristar sig äntligen en politiker, som står bakom vindkraften, att kommentera frågan. Heder åt Carl-Henrik Henriz (CHH) för att han vågar ta debatten. Problemet med CHH:s insändare är att de bekräftar det jag hävdat hela tiden.

CHH förfäras över att jag anklagar politiker för att vara odemokratiska och ovetenskapliga i sitt sätt att föra sin politik. Jag blir orolig och uppgiven, då jag läser CHH:s försvarstal för storskalig vindkraftsindustri, som baseras på hans vilja att minska fossila utsläpp, stoppa växthuseffekten och självklart lägga ner kärnkraften. Inte tu tal om att det är vällovligt och väl menat av CHH, problemet är att hans åsikter har dålig verklighetsförankring.

Alla som läst påom svensk elproduktion vet att den i princip är utsläppsfri. Sanningen är, enligt Energimyndigheten, att vår elexport ska öka i takt med vindkraftsutbyggnaden. Hela grunden för Kristianstads kommuns vindbruksplan vilar på tanken om minskade utsläpp av växthusgaser. Om det inte är sant att vindkraft minskar svenska utsläpp av växthusgaser, vad är då värdet på denna vindbruksplan?

Fukushimatragedin är det nya trumfkortet vindkraftsivrare börjat använda. Trots att en majoritet i riksdagen vill driva nuvarande reaktorer i 20 till 35 år till, så ska vindkraften enligt CHH stänga kärnkraftverk.

Japan som drabbades av tragedin startar nu upp sin kärnkraft och talar inte om att byta ut den mot vindkraft. Det är nämligen omöjligt att ersätta kärnkraft med en intermittent kraftkälla som vindkraft.

Tyskland, som förCHH är ett föredöme, planerar för mellan 40 och 50 nya kol -eller gaskraftverk för att möjliggöra en nedstängning av kärnkraften. Vindkraft är inte ett alternativ till kärnkraft som diskuteras utan istället kommer rapporter om att utbyggnaden av den gröna energin i Tyskland ska höja deras elpris med 70 procent de kommande tio åren.

Ingen har frågat det svenska folket eller Kristianstads kommuninvånare om vi vill ha vindkraft och det har absolut inte förekommit en saklig debatt i frågan. När Sveriges tyngsta forskarakademi, Kungliga Vetenskapsakademin, med stöd av flera oberoende forskare dömer ut Sveriges vindkraftssatsning som meningslös och obegriplig så tycker jag att CHH borde tänka efter. I stället använder CHH falska argument och skräckpropaganda i vindkraftens försvar.

Vindkraften kommer att öka svensk elexport och ska byggas ut genom att ta pengar från svenska folket och ge dem till privata företag. Privata företag som sedan tjänar pengar på att exportera elen utomlands, förstöra människors livsmiljö och förfula Sveriges natur utan klimatvinster.

När politiker inte kan ta till sig information och baserar sin politik på osanning så kan det kvitta om man bor i en demokrati eller diktatur. Vi lever i en totalitär demokrati där vår röst är intressant vart fjärde år, resten av tiden ska vi helst vara tysta, inte i ett land där vi kan påverka vår närmiljö.