Skrämmande många utsatta

Debatt Artikeln publicerades

Bertil Bresman, Balsby, skrev (10/1) att Rädda Barnen definierar barnfattigdom med det relativa måttet 60 procent av medianinkomsten. Detta är ett felaktigt men tyvärr inte ovanligt påstående.

I mars släppte Rädda Barnen sin årliga barnfattigdomsrapport som i år har namnet ”Barnfattigdom – ett faktum i dagens Sverige”. Vi kan konstatera att antalet fattiga barn ökar i Sverige – som aldrig har varit rikare – från 220 000 barn till 248 000 barn.

Dessa siffror framkommer när vi, liksom tidigare, använder de två absoluta måtten att familjen lever under låg inkomststandard eller har försörjningsstöd. På vår hemsida finns information för den som vill sätta sig in i hur vi räknar.

Det är dock beklagligt att debatten om barnfattigdom ofta handlar om hur vi räknar. Vi och alla som möter barn i ekonomisk utsatthet i Sverige kan tydligt se hur illa de har det.

Lika tydligt kan vi se att det handlar om många barn, så vi ser hellre att diskussionerna handlar om vilka åtgärderna borde vara i stället för att hur vi räknar eller exakt hur många tusen barn det handlar om.