Slopande av skatter gynnade vanligt folk

Debatt

Infogruppen S i Bromölla upprörs över att de rika blir rikare. Man bortser från, att de refomer som nämns, såsom slopande av arvs- och gåvoskatten, fastighetsskatten, förmögenhetsskatten med flera, i allra högsta grad, sedan dess införande, gynnat "vanliga" medborgare och bör icke ifrågasättas.

Tidigare skatteregler innebar till exempel att en änka efter sin makes död tvingades låna till arvsskatten, kopplad bland annat till det småhus, som de gemensamt strävat ihop till, och skulle fastigheten råka ligga kustnära, blev konsekvenserna skattemässigt förödande.

Ett eventuellt återinförande av dessa skatter vore att bestraffa dem som tar ansvar för sin ekonomi och sparar till en reserv för framtida behov.

Anita Lönn