SMHI har fel om översvämningar

Debatt ,

Invånarna i Skanör-Falsterbo, Kristianstad och Öland blev ordentligt skrämda av tv-programmet ”Gomorron Sverige” i SVT 1 den 21/8.

Stora delar av deras områden skulle svämmas över av stigande hav till år 2100. Nya kartor från SMHI:s nätsida presenterades. De är beräknade från IPCC:s ”scenarier” för år 2050 och år 2100. Dessa förutsätter att havet stiger 28 – 98 cm till år 2100 vid olika alternativa ökningar av halten koldioxid i luften.

Kartorna är fullständigt felaktiga av flera orsaker:

IPCC bygger sina scenarier på datorsimuleringar av framtiden. Dess arbetsgrupp WG 1 konstaterade 2001 att man vet för lite om det kaotiska klimatet, för att kunna beräkna dess framtid. Resultaten blir inte bättre än en gissning. Scenarierna har ingen trovärdighet.

  Det finns inga mätningar som visar att klimatet påverkas av koldioxid. Däremot finns många mätserier, som visar ett stort inflytande från Solen. Följaktligen har simuleringarnas globala temperatur blivit alltmer fel de senaste 20 åren, då ingen mätbar uppvärmning noterats, googla ”koldioxidens verkan på klimatet”.

  Falsterbo har växt under de senaste 4 000 åren, då havets strömmar för dit sand, som spolas upp på stränderna. Tillväxten fortsätter även om havet stiger någon halv millimeter om året.

  Kristianstad och Öland har större landhöjning än vad havets stigning kan bli, även om klimatet skulle bli varmare.

  Men, solen aviserar några kallare decennier, som gör att havets nivå sjunker. Stigningen till år 2100 blir då 5 cm ± 15 cm.

  Sture Åström

  Nätverket KLIMATSANS