Spårvagnar rullar aldrig i Kristianstad

Debatt Artikeln publicerades

Det kommer aldrig att rulla spårvagnar i Kristianstad. Men så kan det bli i Lund, Malmö och Helsingborg.

Regeringen har meddelat att det inte blir några statliga pengar till den första etappen, som gäller en sträckning från Centralen i Lund till forskningsanläggningen ESS. Region Skåne är berett att diskutera att föra över pengar till satsningen i Lund från andra infrastrukturprojekt. Det skrev regionstyrelsens ordförande Pia Kinhult (M) i ett brev till Mats Helmfrid (M), kommunstyrelsens ordförande i Lund efter regeringens besked. Vilka infrastrukturprojekt får skåningarna vänta på.

Det finns ingetparti i dag som motarbetar utbyggd kollektivtrafik. Vackra ord om att Skåne ska bli runt och att hela Skåne ska leva klingar falskt i takt med nedlagda busslinjer i glesbygder. Inte minst östra Skåne har drabbats. Inför valet öppnar flera partier för att åter öppna flera nedlagda busslinjer. Valfläsk?

Vårdpartiet i Skåne (ViS) bildades för att den skånska sjukvården ska styras av politiker som kan sjukvård och dess framtida svåra utmaningar med en kraftig växande äldre befolkning. Ett annat skäl var att få stopp på pengaslöseriet inom regionen.

    Kraven påsjukvården kommer att öka och därmed även kostnaderna. Därför måste mer skattepengar allokeras till sjukvården i stället för till riskfyllda spårvagnsprojekt.

    Om Region Skåne skulle delta i finansiering av spårvagnar blir det tal om miljardinvesteringar. Dessa investeringar kommer aldrig ViS att ställa sig bakom. ViS har däremot ingen uppfattning om själva spårvagnsprojekten. Om hela Skåne ska leva och utvecklas, ska inte skåningarna i öst med skattepengar bekosta projekt som utarmar andra viktiga infrastrukturprojekt i östra Skåne. Det gäller inte minst busslinjer. Det kommer aldrig att rulla spårvagnar i Kristianstad.