Språkkravet är för patientens bästa

Debatt ,

Replik till debattartikeln "Socialstyrelsen sätter krokben för en fungerande Folktandvård", Kb 28 oktober av Sveriges Folktandvårdsförening.

En god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen är det övergripande målet för tandvård i Sverige. Patientens behov av trygghet i vård och behandling ska tillgodoses, det ska finnas respekt för patientens självbestämmande och integritet och goda kontakter mellan patient och personal ska främjas.

Goda språkkunskaper är avgörande för att detta ska kunna uppnås. Personal ska kunna förstå både kolleger och patienter, i både tal och skrift. Därför finns språkkrav uppsatta för hälso- och sjukvårdspersonal.

Tidigare gällde dessa språkkrav bara de som utbildat sig utanför EU, men sedan den 15 april omfattas även personal som fått sin utbildning i länder inom unionen. Detta sedan regeringen gjort en ändring i patientsäkerhetsförordningen, till följd av ett ändrat EU-direktiv, och Socialstyrelsen ändrat sina föreskrifter.

Vissa kritiker menar att de krav på språkkunskaper som nu ställs på all hälso- och sjukvårdspersonal utbildad i utlandet är alltför höga, vilket gör det svårt för vårdgivare att hitta personal. Att insynen i processen varit för dålig framförs också.

Sammanställningen av de svar som skickades in till myndigheten under remisstiden talar tvärtom för ett brett stöd. Majoriteten av de svarande instanserna, däribland flertalet landsting, ställer sig positiva till Socialstyrelsens förslag till nya föreskrifter och allmänna råd som skickades ut på remiss den 15 december förra året.

Sveriges tandläkarförbund skriver exempelvis i sitt svar att man välkomnar förslaget om språkkontroller, då dessa är angelägna för att säkerställa patientsäkerhet. Det är även positivt att språkkraven för tandläkare utbildade i olika delar av världen närmar sig varandra, enligt svaret. Även Privattandläkarna ger sitt stöd för språkkontroller. Ur ett patientsäkerhetsperspektiv är det viktigt att patienten kan förstå behandlaren och det är därför viktigt att dessa kan kommunicera utan problem.

Det finns naturligtvis även baksidor med införande av språkkrav. En är att arbetsgivaren inte hunnit anpassa sig till kraven och att tandläkare och annan vårdpersonal riskerar att hamna strax under lägstanivån och därför inte får arbeta. Skulle det gå att hitta en lösning för dessa personer, utan att tumma på patientsäkerheten, så skulle det kunna gagna både dem, deras arbetsplatser och patienterna. Exempelvis skulle tjänstgöring kunna kombineras med att arbetsgivaren tar ansvar för utökad handledning, parallell språkutbildning eller hjälp vid journalföring.

Därför diskuterar Socialstyrelsen just nu i enskilda ärenden möjligheten för bland andra tandläkare att utöva yrket under pågående språkutbildning.

Helena Scarabin

enhetschef Socialstyrelsen

Erik Höglund

avdelningschef Socialstyrelsen

Läsarnas kommentarer

Din kommentar tillhandahålls av Disqus och ska ej betraktas som redaktionellt material. Genom att kommentera på Kristianstadsbladet så godkänner du samtidigt våra regler.

På kristianstadsbladet.se är det möjligt att kommentera vissa artiklar. Dock tar vi bort möjligheten att kommentera artiklar med rättsrelaterat innehåll, till exempel domar och åtal. Vi hade den möjligheten tidigare, men fick då mängder med kommentarer med innehåll som vi inte kunde publicera.

För att kunna kommentera måste du ha ett användarkonto hos Disqus, vars verktyg för kommentarer används på kristianstadsbladet.se. På tider då Kristianstadsbladets webbredaktion inte är bemannad går det inte att kommentera artiklar på kristianstadsbladet.se

kristianstadsbladet.se tillämpar eftermoderering av läsarkommentarerna. Det innebär att den som skriver en kommentar får den publicerad i det närmaste omedelbart, men att kommentaren senare kan komma att modereras bort om den inte lever upp till riktlinjerna för läsarkommentarer på kristianstadsbladet.se.

Det innebär också att vid publiceringen är det den som skrivit kommentaren som är juridiskt ansvarig för dess innehåll och därmed kan bli anmäld för exempelvis förtal. Efter modereringen är det ansvarig utgivare på Kristianstadsbladet som bär det juridiska ansvaret.

Läsarkommentarer - riktlinjer

Vi har högt i tak.

Vi har en tillåtande grundinställning.

Vi vill att användarna ska komma till tals.

Men

Vi tillåter inte läsarkommentarer i samband med rättsrelaterade artiklar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer där någon anklagas för brottslighet.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara osanningar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara faktafel.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med synpunkter eller åsikter som inte är relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi publicerar inte läsarkommentarer om etnisk grupp, kön, sexuell läggning, politisk tillhörighet, yrke eller religion om det saknar betydelse i sammanhanget

Vi tillåter kritik mot personers handlingar och beslut. Etiska spelregler gäller.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppgifter som vi av etiska skäl undvikit att publicera i den diskuterade artikeln.

Vi kan publicera länkar till andra webbplatser, men de ska vara relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi rättar inte grammatiska fel, stavningsfel, meningsbyggnadsfel mm i läsarkommentarerna.