Stigmatiseringen av aids måste få ett slut

Debatt Artikeln publicerades

Idag, den första december, uppmärksammas världsaidsdagen. Det är en viktig dag som belyser flera viktiga frågor kring hiv och aids, och är en dag för att uppmärksamma de utmaningar vi gemensamt står inför i dessa frågor.

Under lång tid har Centerpartiet drivit frågan om de viktiga samordnade insatserna, mobil uppsökande verksamhet och andra insatser för att förebygga spridningen av hiv och aids och öka kunskaperna om sjukdomen, vilket tydligt behövs.

Under lång tid har människor som lever med hiv och aids stigmatiseras och inte vågat tala öppet om sjukdomen. Detta måste få ett slut. Hiv och aids ska inte leda till ett utanförskap, utan ska hanteras med värdighet. Detta är avgörande för att man ska våga söka vård och kunna leva ett så friskt liv som möjligt.

Våra regioner har ett viktigt ansvar i att fortsätta med ett aktivt, förebyggande arbete med att stötta skolornas sex- och samlevnadsundervisning och generellt göra insatser för att öka kunskaperna om könssjukdomar i vårt samhälle.

På så sätt kan vi också få fler att testa sig och upptäcka sjukdomar i tid och kan på så sätt arbeta aktivt för ökad hälsa och minskad spridning. Det kan exempelvis handla om att sprida information om testmöjligheter och annat.

Centerpartiet arbetar aktivt för att kunskaperna ska öka, spridningen ska minska och stigmatiseringen upphöra. Det handlar om allt från förebyggande insatser, enkla sätt att testa sig och en ökad information och utbildningsinsatser. Detta är avgörande för att färre ska smittas, och fler våga söka vård. Tillsammans kan vi lösa utmaningarna.

Birte Sandberg (C)

gruppledare, Region Skåne

Patrik Holmberg (C)

ledamot, Regionfullmäktige