Stöd KD för samhället och medmänniskors skull

Debatt Artikeln publicerades

Jag börjar bli trött på den meningslösa diskussionen om vem som ska prata med vem efter valet.
Och den återkommande politiskt korrekta frågan om man är rasist och nazist om man är öppen för att föra samtal med andra människor, inkluderat sverigedemokrater.

Nej, jag är inte rasist även om jag talar med en sverigedemokrat.

Jag är inte heller kommunist även om jag talar med en vänsterpartist.

Jag är inte ens socialist även om jag talar med en socialdemokrat.

Och jag är trött på den återkommande slutsatsen, att den som kan tala med vilken människa som helst, även en sverigedemokrat, har inte förstått vare sig dagens politik eller vår egen historia.

Jag tror att både jag personligen och Kristdemokraterna förstår lika bra som andra vad SD står för.
Och jag tror vi överlag förstår hyfsat bra varandras politiska idéer.

Jag delar inte främlingsfientliga idéer, oavsett vem de framförs av.

Jag delar inte kommunismens idéer, oavsett vem de framförs av.
 Jag delar inte heller socialismens idéer, oavsett vem de framförs av.
 Och jag delar inte heller normkritikens idéer, oavsett vem de framför av.
 För att ge några exempel på idéer jag inte delar.

Jag vill föra en politik som värnar den svaga och utsatta människan.

Jag vill föra en politik som uppmuntrar och stödjer och möjliggör långsiktiga sunda familjerelationer, där barn får växa upp i trygghet och frihet med sina föräldrar.

Jag vill föra en politik där alla arbetsföra vuxna får tillträde till arbetsmarknaden utan LO:s vänsterexkluderande politik.

Jag vill föra en politik där utgångsläget är att varje människa vill och kan ta ansvar för sig och sitt handlande.

Jag vill föra en politik där samtalet handlar mer om etik och värderingar för att behovet av bevakning, polis och straff inte ska behöva öka ännu mer. 
För att ge några exempel på idéer jag delar.
 Därför är jag Kristdemokrat.

Alla som vill stödja denna politik är välkomna att göra det. 
Inte för min skull, inte för Kristdemokraternas skull, utan för samhällets och våra medmänniskor skull.
 Alla som vill stödja denna politik är välkomna att göra det, oavsett vilket parti man företräder. 
Även vänsterpartister, socialdemokrater och sverigedemokrater, för att ge några exempel, är välkomna att stödja denna politik.
 Om jag får förtroendet att vara 1 av 31 ledamöter i Östra Göinge kommunfullmäktige vill jag göra mitt bästa för att förvalta det förtroendet. 
Inte för min egen skull, eller för Kristdemokraternas skull, utan för våra invånares skull.
 För att nå framgång i det arbetet måste jag föra samtal med de övriga 30 ledamöterna.
 Det är min skyldighet gentemot våra medborgare.

Den idé som vissa/många har att om att man inta kan tala med alla människor är kontraproduktivt och är inte förenligt med den idé jag delar om varje enskild människas värdighet och ansvar.
 Hur ska vi med trovärdighet kunna hävda idén om varje människas värdighet och ansvar om vi i vårt handlande gör det motsatta?

Rösta på Kristdemokraterna den 9 september!

Magnus Nilsson

Kristdemokraterna

Östra Göinge