Stoppa den planerade Kristianstadslänken!

Debatt Artikeln publicerades

Nätverk Kristianstad anordnade en namninsamling mot den föreslagna dragningen av Kristianstadslänken och med alla regionbussar tvärs igenom Kristianstad centrum. All denna regionbusstrafik innebär risk för skador på hus och den kommer inte minst att fördärva Kristianstad renässanscentrum. Det skriver Olle Johansson och Tomas Ekberg.

Med anledning av artikel i Kristianstadsbladet (7/8) ”Nya priser slår igenom efter semestern”.

Vore det inte bättre att omgående stoppa Kristianstadslänken som kommer att kosta över 100 miljoner kronor (visserligen med statsstöd, dessa pengar kommer också från skattebetalarna) och hålla ner biljettpriserna?

Det finns redantrafikstråk i Kristianstad såsom Snapphanevägen och Härlövsängaleden. Dessutom kommer länken att fördärva tillgängligheten till centrum och för teaterns och Tivoliparkens besökare genom borttagande av de 200 mest centrala p-platserna. All denna regionbusstrafik innebär risk för skador på hus och den kommer inte minst att fördärva Kristianstad renässanscentrum. Stadsbussarna kan istället köra som de gör idag.

Vad säger Kristianstads Handelsförening och Fastighetsägarna, som har två tredjedels majoritet i Handelsstaden, som drivs tillsamman med Kristianstads kommun? Tillgängligheten borde väl ha högsta prioritet i dessa två föreningar just för sina medlemmar och för besökarna mer än att Kristianstadslänken måste genomföras nu, när det redan är svårt att komma in till centrum?

Man hör redan nu kunder och besökare, som väljer bort att åka till Kristianstad på grund av den dåliga tillgängligheten. Är länkens genomförande viktigare just nu än tillgängligheten för besökarna till Kristianstad? Varför röstar man inte nej till detta genomförande nu, när man har två tredjedels majoritet i Handelsstaden eller rent av bryter detta samarbete tills kommunen ändrar attityd?

Det skall påpekas attvi inte är emot att åka kollektivt, det är bra för en levande landsbygd även i Skåne NO och för miljön. Den nu planerade dragningen av länken villkorades av Region Skåne för att de skulle bidra med 12,8 miljoner kronor.

Det kan misstänkas att västskåningarna med arbetsplats i Region Skåne Kristianstad på den tiden lätt skulle komma till sin arbetsplats i Skånehuset. Det ska sedermera flytta in i rådhuskvarteret intill järnvägsstationen, så det argumentet har fallit.

Ingår det inte i ordet kollektivtrafik att även de som valt att bosätta sig i glesbygderna skall åka till rimligt pris så att folk väljer åka kollektivt i stället för att som nu, öka antalet zoner med högre biljettpriser som får ökat bilåkande som följd?

Talar vi inte om ett ”runt” Skåne och inte bara om väst Skåne, som det lätt nu kan upplevas med den nu förda prispolitiken för det kollektiva åkandet.

SAS prispolitik finns fortfarande kvar i minnet, då man försökte höja priserna som kompensation då passagerarunderlaget föll, vilket som bekant inte var någon succé. Vore detta inte något att tänka på för Skånetrafiken?

Nätverk Kristianstadanordnade en namninsamling mot den föreslagna dragningen av Kristianstadslänken och med alla regionbussar tvärs igenom Kristianstad centrum. På cirka två veckor samlade man in över 3 000 namnunderskrifter, som lätt kunde ha blivit dubbelt så många namn om tiden inte varit knapp.

Tyvärr resulterade detta inte till någonting och får nu ses som ett papper i ”pärmen”. Tråkigt att man inte kunde ta till sig besökarnas uppfattning i Kristianstad. Det kanske är dags att starta en ny namninsamling med ännu fler namn?