Stoppa det politiska spektaklet och återge Svenska kyrkan rätt betydelse

Debatt ,
Foto:Johan Nilsson/TT

Land ska med lag byggas, har vi lärt oss. Men kyrkan då? Kyrkan borde rimligtvis "med tro byggas". Varför lägger statsminister Stefan Löven sig i vad Svenska kyrkans präster ska tro och predika?

Vad har politiken i kyrkan att göra? I vårt sekulära samhälle har tron naturligt ingen plats i politiken. Det som är mest förvånande är att politiken infiltrerar det trossamfund som verkligen har en åtskillnad mellan det andliga och det världsliga.

En bekännande kristen ser skiljelinjen mellan politik och religion och ser ett värde i att den upprätthålls. Svenska kyrkan idag är egentligen varken att se som ett regelrätt fristående trossamfund eller en politisk organisation och detta kommer att få negativa konsekvenser i framtiden. Det skapar förvirring, missförstånd och handlingsförlamning. Både inom och utom kyrkan.

Sverige har, på olika sätt, historiskt präglats av kristna värden och ideal. Vårt kristna arv visar sig i konst och litteratur. Det har påverkat vår människosyn och vår lagstiftning.

Tankar om försoning, nåd och upprättelse har legat till grund för vår rättsstat. Kristen lära bygger på förlåtelse, inte hämnd. Det kristna budskapet har burit, inte förhindrat, utvecklingen av vårt västerländska samhälle. Vi har ett kors i fanan som visar detta faktum.

Vi välkomnar nu många nya medmänniskor, som har ett helt annat förhållande till sin tro och religion. De kommer från länder där statsskicket rakt igenom styrts av religionen. Att visa sin tro genom klädsel är naturligt och många varken kan eller vill avstå från detta.

De kommer till ett land där tro anses vara en privatsak och det offentliga rummet ska fredas från tro och vara sekulärt. Naturligtvis blir det krockar. Diskussionen om var religionsfrihetens gräns går är naturlig.

Våra styrande partipolitiker, särskilt Socialdemokraterna, som inte har respekt för trosbekännelsen ens i Svenska kyrkan, är inte kapabla att se vägar och lösningar på detta problem. Politikerna har utarmat Svenska kyrkans möjlighet att vara en stark samtalspartner med andra religiösa samfund, eftersom de sekulariserat henne inifrån.

Samtidigt som nya starka religioner vinner mark i Sverige, har vi politiker som snart inte klarar av att upprätthålla en sekulär stat eftersom de inte själva kan skilja på religion och politik.

(S) och (C) krattar nu manegen också för (SD), genom att framhärda i sin rätt att styra Svenska kyrkan politiskt. ”Tro kan du göra i kyrkan” – uppenbarligen inte längre i Svenska kyrkan!

Det är dags att stoppa det politiska spektaklet och återge kyrkan en reell betydelse som kristet samfund, buret av tro på det evangelium som Jesus Kristus gett uppdrag att missionera om. När biskopar, präster och kyrkomötet står upp för kristen bekännelse, i stället för dagsaktuell föränderlig och flyktig politisk påverkan, blir Svenska kyrkan trovärdig och ger det kristna budskapet en självklar plats i Sverige. När tro möter tro i respekt, finns större möjlighet för förståelse och tolerans.

Politiken, med sina bara drygt hundraåriga ideologier, förändrade i tid och otid, kan behöva en kyrka med stark kristen teologisk ryggrad, att konsultera när den ska navigera i Sveriges framtid av nya religiösa landskap.

Ann Lång

Frimodig kyrka