Stoppa urbaniseringen

Debatt ,

Sommartid och juletid är perioder då många lämnar storstäderna för att besöka landsbygden. Här finner stadsbon vila och avkoppling och tänker inte alltid på hur landsbygden fungerar resten av året. De fastboende har inte så bra tillgång till allmänna kommunikationer, förskolor, skolor, affärer, bredband och så vidare.

Det är dags att ta den gamla uppmaningen "Hela landet skall leva " på allvar och göra större satsningar så att vi får en levande landsbygd i hela Sverige. Vi kan hämta inspiration från vårt grannland Norge där man säger: " Ta hela landet i bruk ". Norska staten har ett helt annat synsätt när det gäller att stödja landsbygden.

Det är hög tid att sätta stopp för centralisering och urbanisering. Landbygden får inte bara vara ett utflyktsmål under vissa tider av året . De bofastas rättigheter till uppmärksamhet från de styrande i vårt land borde prioriteras när vi nu har goda möjligheter att fördela statliga medel.

Lars-Ivar Ericson C