Stor havshöjning kan undvikas

Debatt ,
Vattennivån i Kristianstad.
Foto:Peter Åklundh
Vattennivån i Kristianstad.

”Vem ska vi, som inte är experter, lita på?”

Läser i Hav & Vatten att planchefen i Kristianstad fått veta av SMHI att havet om 85 år, det vill säga år 2100, kan komma att stå högst två meter högre än i dag. Men en färsk rapport från världens ledande klimatforskare James Hansen och hans grupp säger något helt annat.

Normaltillståndet här är ju istid, som avbryts av korta värmeperioder. Vi lever i den som kallas Holocen. Den förra hette Eem. I slutet av Eem (för 120 000 år sedan) var den globala medeltemperaturen bara en enda grad högre än nu. Koldioxidhalten i atmosfären var bara 275 ppm, att jämföra med dagens 400. Men haven stod ändå 5-9 meter högre än i dag och stormarna var förfärliga.

James Hansens rapport drar slutsatsen att vi människor nu förändrar klimatet, så att våra barn och barnbarn kan få samma förhållanden som under slutet av Eem. Kristianstad skulle alltså vid slutet av seklet kunna stå inför en havshöjning på flera meter, plus stormvågorna.

Vem ska vi, som inte är experter, lita på? SMHI eller James Hansen? Svaret är lätt: vi måste använda Försiktighetsprincipen. Vi måste vidta alla åtgärder för att avvärja hoten från klimatförändringen.

Haven kommer ju att fortsätta stiga så länge den globala uppvärmningen fortsätter, och den i sin tur kommer att fortsätta så länge jorden tar emot mer energi från solen än den avger som värmestrålning till rymden. Boven i dramat är ju den förhöjda halten av koldioxid i luften, som fungerar som en filt, och minskar värmeutstrålningen. Så CO2-halten i atmosfären måste minskas från dagens 400 ppm, till 350 ppm, om uppvärmningen ska upphöra. Men hur?

Om vi kunde skära ner CO2-utsläppen från fossila bränslen med mer än hälften skulle hav, mark och växter binda mer koldioxid än det vi släpper ut, och då skulle halten i atmosfären minska.

Vi behöver tydligen minska våra utsläpp mycket kraftigt och det bästa sättet är att göra fossila bränslen dyrare och dyrare men utan att höja skattetrycket!

Den snabbt växande amerikanska klimatorganisationen Citizens Climate Lobby (CCL) föreslår att man ska lägga en stigande avgift på alla fossila bränslen. Om man samlar alla intäkterna från avgiften i en fond, så kan man varje månad tömma fonden och dela ut den, i lika stora delar, till varje vuxen medborgare. Staten skulle alltså inte behålla ett enda öre.

En undersökning i USA visar att en sådan stigande koldioxidavgift med full utdelning skulle höja reallönerna, minska arbetslösheten, öka BNP och minska USA:s koldioxidutsläpp med över 50 procent på 20 år.

Förslaget har många fördelar. Det är lätt att införa, lätt att förklara och lätt att övervaka. Det kommer att fasa ut fossila bränslen och det är politiskt möjligt! Eftersom det inte höjer skattetrycket kan alla partier, som verkligen vill stoppa koldioxidutsläppen, ställa sig bakom det.

Nu finns det sedan två år en svensk gren av CCL. Vi kallar den Klimatsvaret, och vi driver samma förslag om en smart koldioxidavgift.

Läsarnas kommentarer

Din kommentar tillhandahålls av Disqus och ska ej betraktas som redaktionellt material. Genom att kommentera på Kristianstadsbladet så godkänner du samtidigt våra regler.

På kristianstadsbladet.se är det möjligt att kommentera vissa artiklar. Dock tar vi bort möjligheten att kommentera artiklar med rättsrelaterat innehåll, till exempel domar och åtal. Vi hade den möjligheten tidigare, men fick då mängder med kommentarer med innehåll som vi inte kunde publicera.

För att kunna kommentera måste du ha ett användarkonto hos Disqus, vars verktyg för kommentarer används på kristianstadsbladet.se. På tider då Kristianstadsbladets webbredaktion inte är bemannad går det inte att kommentera artiklar på kristianstadsbladet.se

kristianstadsbladet.se tillämpar eftermoderering av läsarkommentarerna. Det innebär att den som skriver en kommentar får den publicerad i det närmaste omedelbart, men att kommentaren senare kan komma att modereras bort om den inte lever upp till riktlinjerna för läsarkommentarer på kristianstadsbladet.se.

Det innebär också att vid publiceringen är det den som skrivit kommentaren som är juridiskt ansvarig för dess innehåll och därmed kan bli anmäld för exempelvis förtal. Efter modereringen är det ansvarig utgivare på Kristianstadsbladet som bär det juridiska ansvaret.

Läsarkommentarer - riktlinjer

Vi har högt i tak.

Vi har en tillåtande grundinställning.

Vi vill att användarna ska komma till tals.

Men

Vi tillåter inte läsarkommentarer i samband med rättsrelaterade artiklar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer där någon anklagas för brottslighet.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara osanningar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara faktafel.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med synpunkter eller åsikter som inte är relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi publicerar inte läsarkommentarer om etnisk grupp, kön, sexuell läggning, politisk tillhörighet, yrke eller religion om det saknar betydelse i sammanhanget

Vi tillåter kritik mot personers handlingar och beslut. Etiska spelregler gäller.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppgifter som vi av etiska skäl undvikit att publicera i den diskuterade artikeln.

Vi kan publicera länkar till andra webbplatser, men de ska vara relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi rättar inte grammatiska fel, stavningsfel, meningsbyggnadsfel mm i läsarkommentarerna.