Större nyttor med rätt järnväg

Debatt
Satsa på underhåll av befintlig järnväg, anser LRF.
Foto:bosse nilsson
Satsa på underhåll av befintlig järnväg, anser LRF.

LRF Skåne är övertygad om att andra infrastruktursatsningar får stå tillbaka om en höghastighetsbana byggs genom Skåne. Vår region behöver nya spår i befintlig sträckning.

Det är naivt att tro att en infrastruktursatsning på mellan 190–320 miljarder kronor inte kommer att påverka drift och underhåll av befintlig infrastruktur. Den högre summan motsvarar statens totala satsningar på infrastruktur under 15 år. Risken är stor att övriga satsningar i infrastruktur och kollektivtrafik blir nedprioriterade om höghastighetsbanan byggs. Det är varken bra för mindre orter på landsbygden eller för storstäderna.

Ett kraftigt nedsatt underhåll av väg- och järnvägsnätet varvat med överbelastad tågtrafik i Skåne gör att resor med kollektivtrafik blir ett osäkert kort. Den lokala och regionala kapaciteten behöver öka för att hela Skåne ska leva och utvecklas. Sedan 1980-talet har den lokala och regionala persontrafiken på järnväg ökat kraftigt, betydlig mer än fjärrtrafiken.

LRF Skåne är positiv till förslag som ger en förbättrad järnväg i Skåne. Det ger kommuner och regionen en möjlighet att skapa arbetstillfällen och bostäder. Vi ställer oss bakom en kapacitetsförstärkning mellan Lund och Hässleholm under förutsättning att ytterligare spår byggs intill den befintliga sträckningen. Även om detta påverkar markanvändningen så accepterar vi en förstärkning av järnvägskapaciteten för att klara den spårbundna kollektivtrafiken i Skåne.

Om kapacitetsförstärkningen läggs in i den Regionala infrastrukturplanen kan man snabbt komma igång. Genom att bygga i etapper så kan man börja avlasta befintlig stambana betydligt snabbare.

Fokus i Sverigeförhandlingens uppdrag är att se hur och vilka nyttor som kan skapas för infrastrukturprojekt som ingår i förhandlingen. Nyttorna som står i rampljuset är att öka kollektivtrafiken, förbättra tillgängligheten och öka bostadsbyggandet. Vi vill att Sverigeförhandlarna tänker bredare än så. Utan förbättrat underhåll av det befintliga väg- och järnvägsnätet blir det ett projekt som främst gynnar storstäderna och det är inte bra om hela landet ska leva.

För LRFs medlemmar är det viktigt att även ta hänsyn till pågående markanvändning. Nya sträckningar av järnvägar skapar barriärer i landskapet och har man verksamhet på bägge sidor om spåret kan det leda till långa omvägar för skogs- och lantbruket.

Det som mest talar emot Höghastighetståget är den höga kostnaden, om man överhuvudtaget kommer att bygga banan genom Småland och den politiska oenighet som finns i Sveriges Riksdag.

LRF Skåne övertygad om att Sverigeförhandlarna och Trafikverket måste tänka om.

Stig Lundström

vice ordförande LRF Skåne

Läsarnas kommentarer

Din kommentar tillhandahålls av Disqus och ska ej betraktas som redaktionellt material. Genom att kommentera på Kristianstadsbladet så godkänner du samtidigt våra regler.

På kristianstadsbladet.se är det möjligt att kommentera vissa artiklar. Dock tar vi bort möjligheten att kommentera artiklar med rättsrelaterat innehåll, till exempel domar och åtal. Vi hade den möjligheten tidigare, men fick då mängder med kommentarer med innehåll som vi inte kunde publicera.

För att kunna kommentera måste du ha ett användarkonto hos Disqus, vars verktyg för kommentarer används på kristianstadsbladet.se. På tider då Kristianstadsbladets webbredaktion inte är bemannad går det inte att kommentera artiklar på kristianstadsbladet.se

kristianstadsbladet.se tillämpar eftermoderering av läsarkommentarerna. Det innebär att den som skriver en kommentar får den publicerad i det närmaste omedelbart, men att kommentaren senare kan komma att modereras bort om den inte lever upp till riktlinjerna för läsarkommentarer på kristianstadsbladet.se.

Det innebär också att vid publiceringen är det den som skrivit kommentaren som är juridiskt ansvarig för dess innehåll och därmed kan bli anmäld för exempelvis förtal. Efter modereringen är det ansvarig utgivare på Kristianstadsbladet som bär det juridiska ansvaret.

Läsarkommentarer - riktlinjer

Vi har högt i tak.

Vi har en tillåtande grundinställning.

Vi vill att användarna ska komma till tals.

Men

Vi tillåter inte läsarkommentarer i samband med rättsrelaterade artiklar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer där någon anklagas för brottslighet.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara osanningar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara faktafel.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med synpunkter eller åsikter som inte är relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi publicerar inte läsarkommentarer om etnisk grupp, kön, sexuell läggning, politisk tillhörighet, yrke eller religion om det saknar betydelse i sammanhanget

Vi tillåter kritik mot personers handlingar och beslut. Etiska spelregler gäller.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppgifter som vi av etiska skäl undvikit att publicera i den diskuterade artikeln.

Vi kan publicera länkar till andra webbplatser, men de ska vara relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi rättar inte grammatiska fel, stavningsfel, meningsbyggnadsfel mm i läsarkommentarerna.