Stort elöverskott – tänk annorlunda

Debatt Artikeln publicerades

Svar till Moderaterna

Sverige har aldrig haft en så stark elbalans som idag. Då vill Christer Akej och Cecilie Tenfjord-Toftby göra den ännu starkare genom att bygga mer av subventionerad förnybar kraft. Slöseriet med samhällsresurser bortser man från. Eventuella reduktioner av vatten- eller kärnkraft i framtiden som man hänvisar til täcks väl in med dagens överskott på cirka 15 procent.

Exportöverskottet är senaste året nära tre gånger mer än hela vindkraftsproduktionen. Kraften säljs till ett pris som är ungefär halva självkostnaden för vindkraft.

Visserligen har vattenkraftsproduktionen varit hög sista året, men en nedgång till normalnivå kommer mer än väl att uppvägas av ökad kärnkraft när moderniseringar och effekthöjningar börjar bli klara. Produktionen i Forsmark har senaste året varit i nivå med den högsta någonsin och övriga verk kommer snabbt efter. Tillgång till billig och säker kärnkraft kommer därför att finnas i ytterligare 2-3 decennier.

När kärnkraften skall ersättas är det mesta som nu byggs av förnybar kraft nästan skrotfärdig.

I denna situation är detinte mer produktion som skall subventioneras fram, utan i stället bör möjligheterna till ytterligare användning inom landet undersökas. Arbetslinjen inom politiken kan säkert främjas genom ändrade elskatter och ge ökad konkurrenskraft för industrin. Alla möjligheter till fler arbetstillfällen måste tas till vara. Det är lika viktigt att vi tillverkar mera stål som att vi äter fler hamburgare.

Talet om ett möjligt maktskifte efter nästa val som skulle kunna innebära avveckling av kärnkraft och att det därför bör byggas mer förnybart är helt obegripligt. Menar Moderaterna att man vill underlätta för kärnkraftsavveckling redan nu? Tror Moderaterna på en sådan utveckling måste det vara så mycket mer angeläget att få till stånd en energiuppgörelse med Socialdemokraterna som garanterar kärnkraftens utnyttjning. Moderaterna som största parti inom regeringen har detta ansvar.