SVAMMP – största politiska misstaget

Debatt ,
Samarbetet mnellan S, V, A, M och MP är Bromöllas största politiska misstag, tycker M-politikern Rolf Mårtensson.
Foto:Tom Wall
Samarbetet mnellan S, V, A, M och MP är Bromöllas största politiska misstag, tycker M-politikern Rolf Mårtensson.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Alternativet, Moderaterna och Miljöpartiet i Bromölla kom överens om att göra en så kallad valteknisk samverkan som är döpt till SVAMMP.

Det innebär att man har fördelat ordförande- och vice ordförandeplatserna i bland annat kommunstyrelsens utskott inom grupperingen. Detta hade ett huvudsyfte, och det var att utestänga Sverigedemokraterna från dessa uppdrag. Enligt min uppfattning är detta det största politiska misstaget som hittills begåtts i Bromölla.

Jag anser att detta var som en dolkstöt i ryggen på 25 procent av de som röstade i Bromölla. Av de fyra utskott som kommer att verka efter den första april har S fyra poster, M, V, MP och Alt vardera en. Sverigedemokraterna, som är kommunens näst största parti, och nästan lika stora som S, fick således ingen plats i ”finrummet”. Detta är det samma som att nervärdera de 1 819 personer som röstade på SD vid valet i september.

Man ska också veta att av dessa åtta personerna är sju fritidspolitiker. Dessa sju kommer varje år att få dela på cirka 580 000 kronor. Utöver detta har man sammanträdesarvode, ersättning för förlorad arbetsförtjänst, ersättning för resor, med mera. Dessa förmåner utestänger man SD:s representanter från.

Det har så vackert sagts att det bara är ett samarbete när det gäller fördelningen av poster. Tror någon på detta? Jag har varit med så länge, att jag vet att det inte stannar vid detta.

Vad säger de 770 personerna som röstade på Alternativet om ett sam-arbete med socialdemokrater och moderater? Det blir svårt för partiledningen att förklara. Röstar de på Alternativet även 2018?

Vad säger de 1 077 som röstade på M? Att Moderaterna skulle liera sig med Socialdemokrater, Vänsterpartister och Miljöpartister var säkert något som man inte hade i åtanke när valsedeln lades ner i kuvertet. Det informerades inte om detta när det var valkampanjer vid Maxi och andra ställen i kommunen. Tror någon att detta kommer att bidra till bättre valresultat för Moderaterna 2018? Jag tror det inte.

Vilka är vinnare på denna valtekniska samverkan? Jo på kort sikt är det de politiker som får dela på de 580 000 kronorna. Men på lång sikt är det SD som drar vinstlotten. Detta svek mot väljarkåren bidrar med all säkerhet till att ännu fler kommer att rösta på SD 2018.

Fyra år är en relativt lång period, så man hoppas kanske att folk kommer att glömma vad som hänt. Var inte oroliga för det. Jag kommer, om jag lever och har hälsan, att komma ihåg det. Jag lovar att genom insändare och debattartiklar påminna väljarna i Bromölla om hur det har gått till efter valet 2014.