Svar om isarna – IPCC demonstrerar okunnighet

Debatt ,

Christer Neideman har förletts att tro på osanningar (Kristianstadsbladet 19/10).

1  Den arktiska isen på havet var den 21/10 större än alla de senaste tio åren enligt DMI, som maskerar kusterna, för att inte förvillas av snö där. Arean visas på flera håll med lite olika gränsdragning mellan istäcke och hav. Alla visar större area nu än de senaste 3, 7 och 10 åren, det vill säga den växer.

Christer Neideman och NSIDC har inte förstått att isen normalt växer och krymper. Inget i universum rör sig linjärt. Rapporter från 1922 visar att isen då var lika liten som nu.

2 Det finns inget ”globalt forskarsamhälle” bakom IPCC. När de påstod sig ha 97 procents majoritet bland ”klimatforskarna”, var det endast 7 promille, googla ”fusk i klimatdebatten”.

Det är okunnigt eller ohederligt.

3 Det är inte oförskämt att tala om sanningar. IPCC är ett ”mellanstatligt” organ, det vill säga så politiskt det kan bli. Det styrs av FN:s nationer, varav en stor majoritet väntar sig att få ett pengaflöde från den Gröna Klimatfonden.

Därför behöver de klimathotet och forskning som kan stödja det. 

När IPCC kallar sig ett ”vetenskapligt organ” på hemsidan, hissar de falsk flagg. Politikernas okunniga behandling av forskare har gjort att de mest kompetenta nu finns utanför dess krets. 

4 Det finns inga bevis för att koldioxid påverkar klimatet märkbart.

Solforskarna runt om i världen noterar att solen nu uppträder som för 200 år sedan, då det var kallt. Vi kan vänta oss några kalla decennier. Då blir IPCC:s 25 år ett stort misstag.