Syftet är att frigöra resurser

Debatt Artikeln publicerades

Svar till Arne Persson i KB den 5 november

Arne Persson ställer några frågor i måndagens Kb som förtjänar svar, speciellt som de verkar bygga på rena missförstånd. Nej, Region Skåne tänker inte bedriva ”industriverksamhet” med sin satsning på vindkraft.

Istället är tanken att upphandla andelar i existerande eller framtida vindkraftsparker för att för att på så sätt få billig och grön el som motsvarar 40 procent av det egna behovet av el. Det är alltså inte frågan om att ge sig på elhandel på marknaden eller att köpa aktier i energisektorn. Flera landsting och kommuner runt om i landet har gjort eller ligger i startgroparna för att göra liknande satsningar.

Vi vet medstor säkerhet att elpriset kommer stiga i framtiden och för att möta denna utveckling gör vi nu denna satsning när priset på vindkraftsverk samtidigt sjunker.

Att sätta vindkraften, som ju belastar investeringsbudgeten, mot sjukvårdens krav är heller inte rimligt. Hela syftet med satsningen är att långsiktigt frigöra pengar till sjukvården genom att undvika kostsamma elräkningar i framtiden. På samma gång kommer vi dessutom närmare målet om ett Region Skåne fritt från fossila bränslen 2020.