Ta bort Ikaros från Stora Torg

Debatt Artikeln publicerades

När Stora Torg i Kristianstad återställs efter rådhuskvarterets ombyggnad, passa på att ta bort skulpturen Ikaros. Det skriver Roland Jönsson, Kristianstad.

Om man tittar på ett gammalt vykort från 1900-talets början så ser man att mitt på Stora Torg i Kristianstad står det en prydlig lyktstolpe med utskjutande armar under själva lyktan.

Belysningen bestod av gas från stadens gasverk. Det fanns ett antal sådana lyktor i Kristianstad. Jag minns några från min barndom på Österlånggatan på nya Östermalm.

Dessa faktiskt ganska snygga lyktor, som ju dessutom var hundarnas älsklingsställen när de skulle utföra sina flytande behov, tändes och släcktes av kommunala lyktgubbar. Så småningom moderniserades lyktorna och tändes, vad jag kan komma ihåg, mera automatiskt.

Det har säkerligenföre 1900-talets början vid ett flertal tillfällen diskuterats av stadens styrande om en annorlunda utsmyckning av Stora Torg, dock utan att man lyckats enas om hur detta skulle se ut.

Många har till exempel under årens lopp från och till föreslagit att stadens grundare Christian IV av Danmark borde ihågkommas med en staty på torget. Tankar som väl inte heller i dag är helt befängda.

Hur som haver, 1949 arrangerades en torgfest – Allömässan – från vilken behållningen skulle gå till torgets utsmyckning. Många diskussioner och sammanträden vidtog. Problemet löstes så småningom i juni 1950.

En tävling anordnades och resultatet av den blev ett förslag, den så kallade Bumlingen. Jag avstår från att beskriva densamma, men den gode läsaren kan säkerligen förstå hur den i stort såg ut med hänsyn till det namn den fick i folkmun.

Skulptör var Palle Pernevi. Prisnämndens uppskattning av förslaget delades emellertid inte av allmänheten. I korthet – det blev ingen utsmyckning nu heller. Åren gick, kommittén gick och inget blev gjort.

Men så 1964,närmare bestämt den 14 juni, beslutade Kristianstads stadsfullmäktige att Palle Pernevis skulptur Ikaros ska pryda Stora Torg. Givetvis gick det inte så snabbt, men man hade i alla fall nu äntligen kommit till ett beslut och ett resultat som uppenbarligen även gillades av stadens innevånare.

Ikaros kom på plats. Jag ska dock inte sticka under stol med att det av olika skäl inte blev riktigt vad skulptören hade tänkt sig, lika lite som att diskussionens vågor kring detta konstverk varit höga och är kanske fortfarande – i alla fall då och då.

I dag rivs det och byggs på alla möjliga ställen, på gott och ont allt eftersom vem som tycker till. Gator, rådhus, trafikterminaler och annat kommer att se helt annorlunda ut när Kristianstad firar sitt fyrahundraårsjubileum 2012.

Då har jag ett förslag: Ta bort Ikaros! Den är ingen större prydnad för vår stad, där den står i sin lilla stensatta pöl! Möjligen kan man göra som man vid något tillfälle gjort tidigare med skulpturer och annat i vår stad.

Flytta den till någon plats där man kan associera den med vad som tidigare ägt rum eller varit på just den platsen. I detta fall till exempel längst ner på Barbacka vid gamla infarten till lokstallarna där Wilhelm Ohlssons skrotupplag en gång fanns! Då utgjorde den i alla fall ett minnesmärke med anknytning till tidigare verksamhet på denna plats.

Jag hoppas att de som tycker om Ikaros inte med detta förslag blir mina ovänner, utan delar min uppfattning vid närmare eftertanke.

Alltså, när Stora Torg återställs efter rådhuskvarterets ombyggnad, för bort Ikaros tillsammans med byggbodar, överbliven material och annat som då ska lämna torget! Nästa steg blir – vad ska pryda torget så att det passar in i den nya omgivningen? Men det är en annan fråga!