Ta reda på fakta om vindraften

Debatt Artikeln publicerades

I sitt svar på min insändare (1/8) menar CH Henriz (MP) (3/8) att vindkraft kan minska ökningen av halten av koldioxid (CO2) i atmosfären, som han tror är huvudorsak till växthuseffekten, vilken han anser vara skälet till den pågående uppvärmningen av vår planets yta.

Tro är bra, men vetande bättre. Idag vet man att CO2 försurar haven. Ifall CO2 är en av orsakerna till uppvärmningen, ett resultat av den eller en parallell företeelse, kan vetenskapen ännu inte svara på.

Min fråga i mininsändare var: varför bygger man inte kraftverken i industriområden och vid motorvägarna och slipper dyra natur- och landskapsförstörande vägbyggen och tvärsjunkande fastighetspriser i bygderna kring kraftverken? Det tar Henriz inte upp. Inte heller vindkraftutbyggnadens inverkan på den snabbt ökande och mycket lönsamma turismen, som till stor del beror på att vi har en del naturskog och gamla odlingslandskap kvar i ett Europa där sådant blivit en bristvara.

Den stora penningöverföringen från alla elabonnenter i form av jättearrenden till godsägarna och subventioner till vindkraftbolagen är givetvis huvudskälet till att mark upplåts och kraftverk byggs. Henriz menar att det beror på att ”de tror på idén”, men den tron skulle nog snabbt urvattnas utan subventionerna.

Så Henriz undvikersakfrågorna och propagerar för fortsatt industrialisering av landskapet vi ärvt. Det är naivt att tro att de 700 kubikmetrarna betong med armeringsjärn, som varje kraftverk är förankrat i, ska sprängas och bortforslas när verkens livstid på 20 år är slut.

Lika naivt är att tro att de nya breda raka vägarna genom urgamla landskap ska grävas bort och marken fyllas igen och återplanteras med dess tidigare mångfald av arter.

”Större delen av svenska folket står bakom vindkraftutbyggnaden” skriver Henriz.

Struntprat! Ingen folkomröstning har skett. Vindkraftbeslutet tillkom som en del av ett stort borgerligt paket för att öka ekonomiska skillnader. I det ingick borttagandet av fastighetsskatten för lyxvillor och andra skatteminskningar och subventioner som under de senaste åren gett de rikaste 10 procenten av svenskarna kraftigt ökade inkomster jämfört med inkomstökningen för de fattigaste 10 procenten.

För övrigt verkar det som om Henriz menar att politiskt fattade beslut inte får kritiseras, som om inte politiker skulle kunna fatta tokiga beslut.

Majoriteten avMP:s väljare är stadsbor, som inte har en aning om den förstörelse av naturskog och gamla odlingslandskap som pågår. Utan vetande tror och hoppas de att vindkraft ska hejda uppvärmningen av jordens yta och minska behovet av kärnkraft. Saliga är de som tror, men ännu saligare är de som ser verkligheten och agerar därefter.