Tänk nytt om resecentrum

Debatt Artikeln publicerades

Vi har varit väldigt konfunderade länge, när det gäller Resecentrum och Kristianstadslänken. Ska hela V Boulevarden, den enda som finns kvar, förstöras och ett nytt resecentrum klämmas in på en nästan obefintlig yta vid en uråldrig ”säckstation”? Är detta någon större skillnad mot var den klämdes in förra gången? Även trafiken med stora bussar kommer att fortsätta som tidigare. Mindre antal parkeringsplatser blir också resultatet.

Politiker, tänk mer än fyra år framåt. Satsa på ett helt nytt, riktigt, resecentrum. Bra plats för detta finns lite norr om centrum, från viadukten över järnvägsspåren mot postterminalen, gamla ASG, Laserdome och dylikt. Säckstationen kan bli ett minne blott och Kristianstad kan vara med i diskussionen om mer snabbgående tåg som inte behöver ”backa” ut.

Mindre bussar kan användas i och runt centrum. Större och långtgående bussar kan komma ut från nya resecentrum rakt på Snapphanevägen vid viadukten, både åt norr och söder, och tågen kör rakt igenom, som på alla moderna stationer.