Tänk om miljöpolitiken var så enkel

Debatt Artikeln publicerades
Skogen utgör en stor tillgång i omställningen till ett mer hållbart samhälle, enligt Malmer Stenergard.
Foto: Frank Rumpenhorst
Skogen utgör en stor tillgång i omställningen till ett mer hållbart samhälle, enligt Malmer Stenergard.

Replik till Christer Neideman, KB 3/1 och Jan Linder, KB 4/1.

Christer Neideman och Naturskyddsföreningen tycks mena att en miljöbudget kan utvärderas enbart utifrån storlek. Tänk om miljöpolitiken var så enkel! Det svåra är nämligen inte att spendera skattebetalarnas pengar – det svåra och viktiga är att prioritera rätt. Om man ser till antal satsade kronor och ören, så kan vi konstatera att i takt med att miljö- och klimatbudgeten har ökat under de senaste åren, så har också utsläppen ökat. Regeringens egna experter, Konjunkturinstitutet, har konstaterat att 7 av 8 av den rödgröna regeringens satsningar har varit ineffektiva.

Moderaterna och Kristdemokraterna gör nu upp med symbolpolitiken och satsar på åtgärder som gör verklig nytta. Vi ökar anslagen för hav och vatten, miljöforskning och internationella klimatinvesteringar. Dessutom skapar vi en helt ny satsning på utbyggnad av laddinfrastruktur i hela landet. Vi är övertygade om att vi med vår budget kommer att uppnå bättre resultat tack vare bättre prioriteringar. Och om man trots allt vill fokusera på budgetens storlek, så kan vi konstatera att den här budgeten ligger två miljarder över den rödgröna budget som gällde så sent som 2016.

Såväl Neideman som Linder oroas över nyckelbiotopsinventeringarna och ersättningen till markägare. Här kan jag lugna båda: Om staten inskränker ägande- eller brukanderätten så ska ersättning utgå, och det har vi också avsatt pengar för i vår budget. Därutöver vill vi skapa ett nytt skogsbytesprogram, som innebär att skogsägare kan få ersättning i form av skog från statliga Sveaskog.

70 procent av Sverige är i dag täckt av skog. Våra skogsresurser utgör en stor tillgång i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Skogen kan ersätta såväl fossila material som fossila drivmedel. Sverige har en hållbar naturvårdsmodell som bygger på principen om frihet under ansvar. Tack vare vårt hållbara skogsbruk har vi i dag dubbelt så mycket skog som för 100 år sedan.

När man tittar på avsättningar av skog till förmån för biologisk mångfald måste man se till såväl formella som frivilliga avsättningar. Och landets skogsägare tar stort ansvar; de har avsatt minst lika mycket som de formella avsättningarna. Regeringen konstaterade så sent som förra året att hela 31 procent av den svenska skogen är undantagen från bruk.

Vi ska fortsätta inventera och avsätta värdefull natur, men det måste ske på ett rättssäkert sätt. Hur ska någon våga investera i skogen, om det finns en risk att marken över en natt i praktiken görs värdelös – utan dialog och utan att det finns möjlighet att överklaga? Vi vill stoppa nyckelbiotopsinventeringen tills vi kan säkerställa att den kan ske på ett rättssäkert sätt. Och vi vill stärka äganderätten i de gröna näringarna.

Principen om frihet under ansvar och långsiktigt ägande av familjer i generationer har skapat de fina värden som vi i dag ser i de svenska skogarna. Det är vi inte beredda att äventyra.

Maria Malmer Stenergard (M)

Miljö- och jordbrukspolitisk talesperson

Riksdagsledamot, Åhus

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Kristianstadsbladet och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.