Tid att summera mandatperioden

Debatt Artikeln publicerades

Jag har flera gånger påpekat bristen på nuvarande folkinflytande och demokrati i vår kommun.

Spelet kring projekt C4 Shopping är det värsta exemplet på förförelsetrix i demokratins namn hittills under mottot: Folket ska lära sig veta vem som bestämmer och en folkomröstning måste stoppas till varje pris. Aktionen samlade ihop närmre 7 200 namnunderskrifter. Det mest upprörande uttalandet från den politiska ledningen i tidigt skede var: ”Att oavsett hur många namn ni än samlar ihop, så kommer det aldrig att bli en folkomröstning”.

Räkningen av rösternaresulterade följdenligt i en slapp fars från kommunens sida, felräkningar, ogrundat hot om polisanmälning med mera. Det skulle ju ändå inte bli någon folkomröstning! Schabblet medförde dock att man tvingades ta upp frågan i det ”folkvalda” fullmäktige, som i vanlig ordning var uppmanad att följa beslut uppifrån utan egen personlig åsikt.

I projektets spår följer en mörklagd affär. Per Frankenius, huvudägare till blivande C4 Shopping, fick köpa Hammarshus med övriga byggnader samt 60 000 kvadratmeter, övervägande del värdefull mark, för närmast gåvosumman 1,5 miljoner. Jag har bland annat i insändare flera gånger begärt förklaring till affären, följd av kompakt politisk tystnad. Även Kb har här valt att ligga lågt av någon anledning.

    ”Affärer” har varit legio under mandatperioden. Mitt gamla Folkparti, som nu innehar ledartröjan i kommunstyrelsen, känner jag inte igen från den tid då Barbro Kärrstrand gick sina väljare till mötes och blev fullmäktiges mest kryssade ledamot.

    Många jag talat medvet inte vem man ska rösta på nu när det gäller valet till kommunen. Blankrösten, som är en giltig röst, får bli livlinan, såvida inte ett parti klart visar folkförankring i mer än i namnet.