Tillsammans för Kristianstads bästa

Debatt

Vi är det största borgerliga partiet i Kristianstad och det ska vi fortsätta att vara. Moderaternas förnyelse ska nu bli tydlig även lokalt. Det skriver Fredrik Axelsson (M), nyvald gruppledare i Kristianstad.

Artikeln publicerades 10 maj 2011.

Moderaterna fick i höstens val väljarnas förtroende och vi kommer utifrån vårt kommunalpolitiska handlingsprogram att med full kraft fortsätta driva moderat politik resten av mandatperioden.

Vi är det största borgerliga partiet i Kristianstad och det ska vi fortsätta att vara. Moderaternas förnyelse ska nu bli tydlig även lokalt.

Konsekvensen av de förhandlingar som följde mellan majoritetspartierna efter Bengt Gustafsons avgång blir att Moderaterna fram till nästa val lämnar över kommunstyrelseordförandeposten till Folkpartiet.

Tillsammans står Femklövern inför många politiska utmaningar. Det är därför angeläget att vi gemensamt arbetar för Kristianstads bästa.

Sverige har klarat sig bra ur krisen, nu är det viktigt att vi blir ännu fler som arbetar i Kristianstad. Med fler i arbete kan vi garantera en fortsatt stark välfärd. Välfärdsjobben är viktiga.

Bra utbildning är en grundläggande del av en fungerande välfärdspolitik. Allt fler elever når skolans kunskapsmål och vi gläds stort åt att elevresultaten i kommunen förbättrades under den gångna mandatperioden.

Flera skolor har också renoverats under föregående mandatperiod och det är ett arbete som nu fortsätter. Vi moderater är också stolta över det arbete som åstadkommits för att göra Kristianstad till en god kommun för äldre att bo i under de senaste åren. Valfrihetsreformen har varit en framgång. I centrum sätter vi kvalitet.

Idrottsrörelsen är stark i vår kommun. Vi har närmare 500 ideella föreningar, där ideella krafter lägger ner ett imponerande arbete som ledare och tränare för barn och ungdomar. Vi vill att Kristianstad ska bli den ledande kommunen för handel, kultur och nöje i vår del av regionen. Detta ställer bland annat krav på bostadsbyggande samt nyetableringar av företag.

I Svenskt Näringslivs senaste kommunranking ökade Kristianstad med 27 placeringar. Vi behöver dock satsa ännu mer för att skapa ett riktigt attraktivt företagsklimat.

Externa handelscentra är naturliga tillskott som kan stärka Kristianstads position som handelsstad. Utvecklingen ska gå hand i hand med satsningar på stadskärnan.

Nya resecentrum vid järnvägsstationen kommer att bli en central plats för människor som besöker eller pendlar till och från vår kommun.

Utbyggnaden av E 22 kommer att underlätta för pendling och på sikt även skapa möjlighet för fler företag att etablera sig här. Dubbelspår till Hässleholm är en annan viktig fråga för att skapa bra pendlingsmöjligheter, liksom det kommande Pågatåg Nordost. De närmaste åren står vi inför många spännande händelser.

Som grund för allt vi kommer göra står arbetet att göra Kristianstad till en ännu mer attraktiv kommun som fler vill arbeta och bo i. Det kräver mer än bara politiska beslut. Det är viktigt att våga höja blicken. För att kommunen ska kunna växa och bli mer attraktiv behöver vi arbeta tillsammans för Kristianstads bästa – nu blickar vi framåt!