Tuff budget ser ändå framtiden an

Debatt

Satsningen på Pågatåg Nordost fortsätter och med nya stationer och tåg kommer tillgängligheten till fler jobb i denna del av Skåne att öka. Det skriver Pia Kinhult (M), regionråd och regionstyrelsens ordförande, Katarina Erlingson (C), regionråd och förste vice ordförande i regionstyrelsen, Gilbert Tribo (FP), regionråd, Anders Åkesson (MP), regionråd, och Birgitta Södertun (KD), regionråd.

Artikeln publicerades 28 november 2011.

Femklövern i Region Skåne presenterar i dag sitt sjätte budgetförslag för regionfullmäktige. Att ha ordning och reda i Region Skånes ekonomi är ett viktigt mål och hittills har vi lyckats trots en svag internationell konjunktur.

Skattekraften, den beskattningsbara inkomsten per invånare, är ännu oroväckande låg i Skåne och detta ger oss extra tuffa förutsättningar inför nästa år, budgeten kännetecknas därför av återhållsamhet.

Det är viktigt att alla får känna och ta ansvar inför denna situation.

Den centralaadministrationen ska därför spara drygt 13 procent. Vi fryser därför alla arvoden till heltidspolitiker samt löner till förvaltningschefer och ledande tjänstemän. Detta är en viktig signal när sjukhusen ska effektivisera med drygt 2 procent.

Man ska ändå ha i minnet att vi utgår från ett läge där Region Skåne har fler anställda än någonsin och att sjukvården har större ekonomiska resurser än alla tidigare år. Aldrig någonsin har regionen gett skåningarna så mycket sjukvård som nu.

Under de senaste två åren har femklövern i Region Skåne tillfört den skånska sjukvården två miljarder kronor extra och Region Skåne är Sveriges femte största arbetsgivare med nära 33 000 medarbetare.

Nästa år kommer omslutningen vara 36,6 miljarder kronor. Detta har gjorts utan att höja skatten och den ligger kvar på samma nivå nästa år. För att värna de med lägst inkomster ska skattevapnet användas med försiktighet, speciellt i lågkonjunktur.

En av pelarna i vår politik är att låta skåningarna göra egna självständiga val i sjukvården. Det är viktigt att detta kan göras mellan tjänster som har stor bredd och hög kvalité och att de finns tillgängliga för alla skåningar oavsett var man bor.

Vi utvecklar därför den nära sjukvården inom Hälsoval Skåne med ytterligare resurser. Planer för att utveckla och utjämna skillnader inom den psykiatriska vården kommer att sjösättas. Det är viktigt att psykiatriska sjukdomar tas på lika stort allvar som de somatiska.

I framtiden ska alltflerskåningar känna att de kan ta del av det Öesundsregionen har att erbjuda – oavsett var man bor. I ett klimat av öppenhet och tolerans kommer fler att välja att leva och bo just här.

I Nordöstra Skåne finns unika förutsättningar som kan utvecklas och blomma ut. En nyckel till denna utveckling är kollektivtrafiken. Satsningen på Pågatåg Nordost fortsätter och med nya stationer och tåg kommer tillgängligheten till fler jobb i denna del av Skåne att öka.

Vi investerar 170 miljoner kronor inom ramen för trafikförsörjningsprogrammet och Skånetrafiken får ytterligare tio miljoner kronor för att förenkla biljettinköp, förbättra punktligheten och servicen runt om i regionen.

För att klara målen om en god miljö och minskad klimatpåverkan måste Skåne producera mer av sin egen energi. En ökad produktion av biogas är nödvändig och här kommer nordöstra Skåne med en stark livsmedels- och jordbrukssektor att spela stor roll.

I den närproducerade energitekniken finns chansen för fler jobb, ökad tillväxt och framtidstro.

Femklövern har som sin främsta ambition att bidra till att Skåne erbjuder livskvalitet i världsklass. Skåne ska vara en dynamisk och välkomnande region, där nya förmågor, influenser och kulturellt tillskott förstärker regionens unika och framgångsrika profil.