Ungas inflytande i Kristianstads kommun

Debatt ,
I dag är det den Internationella Ungdomsdagen.
Foto:JANERIK HENRIKSSON/TT
I dag är det den Internationella Ungdomsdagen.

Insändaren vill påpeka det viktiga med att kommunen lyssnar på våra unga i samhället och undrar vad just Kristianstad gör för ungas möjligheter att utrycka sig i frågor som berör dem.

I dag på Internationella Ungdomsdagen (en av FN:s internationella dagar), finns anledning att uppmärksamma just ungdomars situation i Kristianstad och särskilt ungas inflytande i vår kommun, över bland annat kommunala beslut. Enligt Barnkonventionen som kommunen arbetar med ska unga ha rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör dem.

Formerna för ungas inflytande kan skifta. Det kan ske fysiskt genom olika slags ungdomsforum, eller digitalt genom sociala medier. I skolan sker det genom elevråd och klassråd med mera. Under förra årets Framtidsvecka arrangerade FN-föreningen och Arbetarnas bildningsförbund tillsammans med kommunen på rådhuset, en workshop med elever från Fröknegårdskolan i Kristianstad och Spängerskolan i Arkelstorp. Under en eftermiddag diskuterade ungdomarna vilka frågor som kommunen hanterar och hur de skulle kunna uttrycka sin mening kring dessa. Många spännande synpunkter kom fram och vi arrangörer hoppades på att diskussionen skulle leda till att kommunen utvecklade någon form av fora för våra unga att kunna göra sin röst hörd. Tyvärr verkar det inte ha skett något konkret kring frågan.

Under årets Framtidsvecka 10-17 september vill vi åter diskutera frågan med ett antal ungdomar och vill gärna samarbeta med kommunen för att få till stånd former för ungas inflytande. Dock hittills utan konkret respons från kommunen.

Vår fråga i dag, på Internationella Ungdomsdagen, till ansvariga i Kristianstads kommun är när och på vilket sätt ni avser att ge kommunens ungdomar möjlighet att uttrycka sin mening i frågor som berör dem?

Jan Lindelöf och Ing-Britt Pettersson-Nyholm

För Framtidsveckan för hållbar utveckling

Ulf-Peter Honoré

ABF

FN-föreningen