Vad innebär femklöverns prat om valfrihet egentligen?

Debatt ,

Den styrande minoriteten i Östra Göinge med Moderaterna i spetsen vill försvaga den offentliga sektorn i kommunen.

Vi Socialdemokrater vill i stället ha en stark offentlig verksamhet i kommunen med hög kvalitet och med bra valmöjligheter för medborgarna.

På det senaste kommunfullmäktige mötet diskuterade vi strategin Det goda åldrandet då lyftes valfriheten upp som en viktig del i strategin.

Valfrihet för femklövern är vilka som utför tjänsterna. Det är viktigare än innehållet. Det blir ett självändamål att ha fler privata aktörer i kommunen.

Vi Socialdemokrater vill stärka det offentliga och innehållet i omsorgen där insatsen för varje individ ska vara i fokus.

Hemtjänsten är nu en av de verksamheter som kan läggas ut i privat regi troligtvis helt om inte underskottet i hemtjänsten försvinner, pengar går före valfrihet och kvalité.

Var tar då den valfrihet femklövern håller så högt av? Kommunal hemtjänst blir inte valbar och valfriheten för våra äldre medborgare ett minne blott.

Så femklövern talar med kluven tunga, valfrihet är bara tomma ord utan förankring.

Vinner femklövern valet 2018 så kan det bli så att man inte kan välja kommunal hemtjänst i framtiden men det går att stoppa genom att ge sin röst till Socialdemokraterna.

För oss Socialdemokrater i Östra Göinge är inte privatisering ett självändamål. För oss är kvalitén viktigast och den service brukaren faktiskt får! Vi slår fast att kommunen även i fortsättningen ska vara den bästa utföraren och därför måste vi se till att vård och omsorg får mer resurser.

Anders Bengtsson S

Lena Dahl Wahlgren S

Sven-Arne Persson S

Miklos Liewehr S