Vad ska räknas som friskvård?

Debatt ,

Tänk att nu är det jag som är arbetsgivaren, nu är det jag som har det fulla arbetsgivaransvaret för mina anställda och nu är det jag som se till att de mår så bra som möjligt.

Jag har varit anställd chef i tjugo år. Har tänkt och drömt om hur jag skulle göra om det var jag som bestämde. Nu står jag där.

Vad kan jag göra för att investera i min personal? För mig är personlig utveckling viktigt. Att känna att man utvecklas och har olika mål, en kompassriktning.

För att få en bild av hur samhället ser på det här med hälsa och friskvård så har jag tittat på Skatteverkets lista med över 120 olika skattefria förmåner för motion och friskvård. En stor bredd av aktiviteter godkänns på den. Men varför så få aktiviteter med inriktning på personlig utveckling?

Någon form av coaching tycker jag skulle finnas med på listan. De som har haft en extern coach under en period brukar vara väldigt nöjda med det. När människor blir mer fokuserade på det som de strävar mot så brukar bättre kost- och motionsvanor vara en positiv bieffekt.

Om någon vill byta bana i livet så ska vi stötta det, menar jag. Wow, ska vi säga. ”Live and let live!”. När det har kommit till en punkt där situationen inte längre är konstruktiv, då måste man göra något i tid. Det kräver mod, men det är det värt. Resultatet bli bra för alla och en sjukskrivning kan undvikas, det är förhoppningen.

Det är ett bra sätt att investera i sin personal med en personlig coach. Att få sitta ner och reflektera över sin situation. Jag skulle vilja diskutera de här frågorna mer, likaså företagshälsovårdens roll.

Golf och ridning finns till exempel inte med på listan, varför inte det? Så älskade sporter som dämpar stress på ett väldigt bra sätt. Är inte det friskvård?

Sjukskrivningarna på grund av psykisk ohälsa ökar. Det tyder på ett större fel i hela samhällssystemet, skulle jag vilja säga. Det finns bättre åtgärder som vi kan ta till.

Pernilla Strand Petré

företagare och professionell coach