Väldigt tyst i LSS debatten när Sveriges politiker har semester

Debatt Artikeln publicerades

För en tid sedan beslutade Högsta Förvaltningsdomstolen att sondmatning är ett grundläggande behov för personer med funktionsnedsättning och att denna grupp därför har rätt till assistans.

Detta får anses vara ett litet steg i rätt riktning mot att återinföra någon slags humanitet i behandlingen av personer i behov av personlig assistans. Furuboda folkhögskola anser dock att det krävs mer än små steg för att få den personliga assistansen på banan igen och skapa en mer rättvis värld för personer med funktionsnedsättning. Det krävs rejäla kliv som stakar ut en positiv riktning. Men debatten lyser nu med sin frånvaro.

Furuboda folkhögskola tycker att regeringen ska fokusera på att stoppa krisen inom LSS så snabbt som möjligt och även jobba för att livet för personer med funktionsnedsättning samt deras närstående ska bli bättre. Att få i sig mat och energi är något en stor del av befolkningen tycker är naturligt och självklart. De senaste fyra åren har detta dock inte varit självklart för personer med funktionsnedsättning. Det var då Försäkringskassan började ge avslag för assistans till personer med detta behov. Försäkringskassan menade att sondmatning, till skillnad från till exempel matning med sked, inte var ett grundläggande behov och därför borde bekostas av kommunerna. Problemet var att kommunerna inte hade råd att ta denna kostnad vilket istället ledde till att personer med behov av sondmatning tvingades skrivas in på sjukhus för att få hjälp med att äta. Många gånger var det barn som drabbades hårdast och fick spendera flertalet månader på sjukhus. Denna icke humana behandling av personer med funktionsnedsättning har även gällt de med andra behov än just sondmatning.

Personer som lider av andningsproblem, andningsuppehåll och liknande har även de förlorat sin assistans då detta inte räknats som ett grundläggande behov. För dessa personer och deras närstående har dock ingenting förändrats. De har fortfarande blivit av med den assistans som de en gång hade. Dessa och många fler personer med funktionsnedsättning har ofrivilligt fått en ny vardag som de svårligen kan anpassa sig till. Detta scenario borde varit orimligt i dagens Sverige.

Efter valet i höst kommer regeringens LSS-utredning att presenteras. Utredningen som tillsattes våren 2016 har under hela tiden varit starkt kritiserad men det är först under de senaste månaderna som denna kritik verkar ha uppmärksammats av regeringen. De försök från regeringens sida som nu görs för att ändra på utredningen kommer försent. Oavsett vad utredningen kommer fram till kan ekonomi inte sättas framför människoliv. Furuboda folkhögskola menar Försäkringskassans främsta uppdrag i denna fråga måste vara att godkänna personlig assistans enligt gällande lagstiftning och om LSS-utredningen kommer fram till att lagstiftningen ska ändras måste ändringen ske i positiv riktning för personer med funktionsnedsättning. Något annat är inte acceptabelt.

Jenny Anderberg

Rektor och verksamhetschef föreningen Furuboda