Värdelösa väljarsympatier från SCB

Debatt Artikeln publicerades

Den 5 juni rapporterade TT om Statistiska centralbyråns (SCB) nya väljarundersökning PSU. På SCB:s nätsida läser jag: ”PSU i maj 2013 genomfördes som telefonintervju med ett riksomfattande slumpmässigt sannolikhetsurval omfattande 9 059 i riksdagsval röstberättigade personer utan övre åldersgräns. Av dessa har 22,7 procent ej anträffats (inklusive hemligt telefonnummer och saknar telefon), 3,6 procent varit alltför sjuka för att intervjuas samt 17,4 procent inte alls velat delta i intervjun. Det totala individbortfallet uppgår till 43,7 procent. Det totala antalet intervjuer är 5 098.” 

Antalet tillfrågade man fick tag i var således 7 413. Av dem fick man inget svar från 2 315 eller mer än 30 procent. Deras sympatier vet SCB inget om. Det är samma storleksordning som siffrorna för de två största partierna. Statistik på ett underlag med ett totalt bortfall av över 40 procent är helt enkelt värdelös. Att då ange partisympatier med noggrannheten tiondels procent kan närmast betraktas som svindel. Eller sysselsättning för fullvuxna barn med dyra datorer, betalda av skattemedel.