Varför finns nomineringsgruppen Centerpartiet med i kyrkovalet?

Debatt

Först, det är fullt möjligt för intresserade att bilda en nomineringsgrupp i kyrkovalet.

Men… drivkraften måste vara att det finns ett intresse för det kyrkliga arbetet.

Det intresset finns hos många medlemmar i Centerpartiet.

Ibland sprids en bild av att de förtroendevalda bestämmer vad som ska säjas i predikstolen/ambon. Så är det inte, det finns tydliga gränsdragningar mellan vigningstjänster/präster och förtroendevalda.

En del av uppdraget som förtroendevald är att fördela resurser som måste finnas för att våra präster ska kunna sköta det arbetet.

Ansvar ska också tas för våra kyrko- och andra byggnader, kyrkogårdar, anställda, internationellt- och diakonalt arbete, hjälp i flyktingfrågor, administration mm. Om vi inte har demokratiskt valda förtroendevalda som ansvarsfullt tar denna uppgift vet jag inte hur det skulle gå.

Många centerpartister är beredda att ta detta ansvar. Vi kan det, vi är vana vid det. Därför finns vi också med som nomineringsgrupp i kyrkovalet.

De grundvärderingar som ligger till grund i vår ideologi bär också i den kyrkliga verksamheten.

Alla människors lika värde

Lokalt engagemang

En kyrka för alla / en välkomnande öppen folkkyrka

Kulturansvaret

Ordning och reda.

Tusentals centerpartister är delaktiga i detta arbete runt om i hela Sverige.

Man ska ha kyrklig förankring om man ska fatta beslut som påverkar församlingar.

Så är det, och det gäller också för nomineringsgruppen Centerpartiet.

Vi står upp för en öppen, välkomnande kyrka. Våra valsedlar till den lokala nivån, stiftet och kyrkomöte finns i alla vallokaler. Gå och rösta du får X:a för 3 kandidater och i kyrkovalet har alla medlemmar i Svenska Kyrkan rösträtt från 16 år.

Lisbeth Göranson

Nomineringsgruppen Centerpartiet