Varför inte en riktig Turning Torso?

Debatt Artikeln publicerades
Foto: FRITZ SCHIBLI

Kristianstad anlades 1614 av den danske konungen Kristian IV (Christian 4 om man så vill). Av strategiska skäl mitt i sumpmarker, idag benämnda Vattenriket. Om man idag, utan att behöva ta strategiska hänsyn, skulle planera ett större samhälle för bästa infrastruktur, logistik och kvaliteter för människors boende, vore ett sådant läge helt förkastligt. Men nu ligger staden Kristianstad där den ligger.

Nu är man så gammal att man kan komma ihåg hur Kristianstad såg ut på 1940-talet. Stadsplanen strängt anpassad efter den gamla fästningen och med en arkitektur som från de allra äldsta husen varsamt hade förnyats genom seklerna. Sedan har stadskärnan i etapper drastiskt ändrat utseende, till en början i små steg.

Fastighetsreparationer och nybyggnader försökte man anpassa till befintliga byggnadsstilar. Östra Boulevarden syntes öppen och fri över torget från kanalen. Några hus uppfördes eller förändrades med något avvikande fasader. Saluhallens låga profil störde inte. Sedan revs den och så uppfördes Domus-komplexet. Klumpigt och brunt. Vackert var det inte. Att resecentrum och parkeringar uppfördes på resterande ytor var mindre störande.

Men så revs Domus och resecentrum flyttades för byggandet av Galleria Boulevard. Fasansfull skapelse som därtill helt skymmer de äldre väl bevarade husfasaderna. Stora drastiska ingrepp i stadsarkitekturen har på kort tid helt förändrat intrycken av den gamla staden. Samtidigt har nu det nya Härlöv med köpcentra vuxit upp. Allt fler av affärslokaler i city står tomma. Det ekar tomt i stora delar av gallerians inre.

I lördagens tidning läses att en "skyskrapa" om tolv våningsplan skall byggas 2019 och klämmas in i det trånga utrymmet mellan kanalen och gallerian. Fotomontage visar hur det kommer att se ut. Varför inte bygga en riktig Turning torso? Stadens styrande kommunalråd myser förnöjt. Ännu ett dråpslag i stadsplaneringen utöver alla dessa förfulande ingrepp som stadens olika styrande vårdslöst har genomfört under decennier.

Skönt att bo i Åhus.

Lennart Westergård

 

Vad tycker du? Kommentera på Kristianstadsbladets Facebooksida.