Världens hav är i kris – nu ändrar vi på det!

Debatt Artikeln publicerades

Det är dags att agera. Vi behöver levande hav med stor mångfald av marina arter - det är helt avgörande för att människor, djur och planet ska må bra. Världshavens hälsa är en förutsättning för människans framtid på jorden.

Överfiske är ett stort hot mot världshaven, menar insändarskribenterna.
Foto: Quentin Bates WWF
Överfiske är ett stort hot mot världshaven, menar insändarskribenterna.

Globalt sett mår världshaven mycket dåligt. Men det är inte mycket bättre på hemmaplan. Östersjön är ett av världens mest förorenade hav. Haven står inför allvarliga hot som överfiske, föroreningar och klimatförändringar.

Idag förstörs havens arter och livsmiljöer snabbare än vad de hinner återhämta sig. Redan idag har nästan en tredjedel av världens korallrev gått förlorade, och om inget görs kan de vara borta 2050 om temperaturen fortsätter att stiga. Samma år riskerar vi även att ha mer plast än fisk i haven om vi fortsätter skräpa ner i den här takten.

Ett annat massivt problem är överfisket. Vi har tyvärr ett fiske med enorma flottor som bokstavligt talat dammsuger haven på fisk och andra organismer. Idag är 90 procent av världens fiskbestånd överfiskade eller fiskade till sin gräns.

Varje år dumpas mer än 7 miljoner ton fisk tillbaka i havet på grund av att den anses oätlig, oönskad eller för liten för att säljas. Överfisket bidrar till att andra varelser som delfiner, havssköldpaddor och fåglar i fiskenäten och dör i hundratusental, helt i onödan.

Världens hav är i kris, alla måste få reda på hur bråttom det är att ställa balansen i haven tillrätta. Akuta åtgärder måste sättas in globalt och den främsta lösningen är att arbeta med helhetssyn och införa en integrerad havsförvaltning – att ta fram en bra skötselplan för haven som helhet.

Som tur är går det fortfarande att vända den negativa utvecklingen. Politiker behöver skydda och ta hand om haven bättre och ställa krav på fiskeindustrin så att fisket sker på ett hållbart sätt. Vi behöver välja att äta hållbart fångad fisk och ändra våra vanor så att vi lämnar ett mindre fotavtryck på haven och planeten.

Våra barn och barnbarn förtjänar möjligheten till levande och friska hav. Ett levande friskt hav är förutsättningen för liv.

Inger Näslund

expert på havs- och fiskefrågor, WWF

Mattias Klum

fotograf, filmare och WWF-ambassadör

Joakim Odelberg

naturfotograf, dykare och WWFs Rädda haven-ambassadör

Annelie Pompe

fridykare, äventyrare och WWFs Rädda haven-ambassadör

Magnus Carlson,

artist och WWFs Rädda haven-ambassadör