Vegetarisk kost är inte nyttigare

Debatt ,
Foto:Roberto Candia

Replik till Jonas Paulsson, Köttfri måndag, Kb 22/5 "Prova miljögrilla vegetariskt och bryt ovanan att äta kött".

Motståndare mot köttätande påstår i ett stritt flöde av artiklar i olika tidningar att vegetarisk kost är nyttigare än kost innehållande animalier. Det stämmer inte. För ett par år sedan kom en undersökning från universitetet i Graz (Österrike) som konstaterade att veganer i jämförelse med de som åt en balanserad kost.......

….är oftare sjuka, oftare får cancer (4,8 procent jämfört med 1,8 procent), får 1,5 gånger fler hjärtinfarkter, belastar psykvården mer, får ungefär dubbelt så mycket allergier, följaktligen belastar sjukvården som helhet mer.

Länk till undersökningen. Det räcker om man läser Diskussionen och Slutsatserna sist i dokumentet.:

http://journals.plos.org/plosone/article/asset?id=10.1371/journal.pone.0088278.PDF

Soja tillhör ju basföda för vegetarianer. Sojabönan innehåller en form av östrogen kallad fytoöstrogen. Det har visat sig att ett stort intag av soja kan ge män bröstförstoring och erektionsproblem. Ytterligare något att tänka på kanske när man väljer inriktning på sitt födointag.

Dessutom - de som vill ha sina grönsaker ekologiskt odlade torde läsa Paulssons propåer med blandade känslor. Ekologisk odling lär förutsätta god tillgång på naturgödsel, vilket borde bli svårt att förena med veganers syn på köttkonsumtionen.

Minskat köttintag borde rimligen orsaka minskad djurhållning, sämre tillgång på gödsel och i slutändan dyrare och mindre utbud av ekologiska livsmedel.

Lennart Back

före detta adjunkt i maskinteknik