Vem ligger bakom upphävandet av robotinköpet till CSK?

Debatt Artikeln publicerades

Att en underordnad politisk tjänsteman på eget bevåg upphäver ett politiskt majoritetsbeslut är ett säkert sätt att bli av med jobbet och sin politiska framtid!

Är man inte benägen att göra politisk harakiri, så följer man bara order.

Nej, lika säkert är det att det bara är någon högst upp, som i kraft av sin anonymitet, vågar göra något sådant.

Ordern som gavs till Nyman Stjärnskog att gå ut i pressen med budskapet att robotinköpet inte skulle bli av, kom med all säkerhet högst upp ifrån den politiska ledningen eller från tjänstemannasidan, där man inte riskerar något trots att man går emot ett politiskt fattat beslut.

Framförallt genom att man gömmer sig bakom den man fegt givit ordern, som får ta reaktionen... Genom att kasta in Prostatacancercentrum i diskussionen, hoppas man kunna röra till bilden så att man äntligen kan bli av med frågan om robot till CSK...

Att robotkirurgi påtagligt skulle kunna höja kvaliteten och kompetensen inom både tarmcancer och gynekologisk cancer är självklart, liksom att robotkirurgi kan användas vid en rad andra tillstånd. Prostatacancercentrum innebär, när det är genomfört att man samlar all robotkirurgi på ett ställe, där kirurger från hela regionen – med robotkirurgkompetens- utför samtliga prostatacanceroperationer.

Roboten till CSK ska användas av andra specialiteter än urologer och är nödvändig för att tillförsäkra även patienter i nordöstra Skåne den bästa möjliga vården.

Vem är så fanatiskt negativ till att CSK ska ges möjligheter att bedriva toppkirurgi att man beordrar en underhuggare att offentligt avsluta alla förberedelser för robotinköp?

För denna gång handlar det INTE om prostatacancer utan om att robotkirurgi är den oundvikliga vägen till ytterligare bättre resultat för den kirurgiska behandlingen av svåra sjukdomar.

Vad politikerna än tror så är robotkirurgi den oundvikliga vidareutvecklingen av avancerad sjukvård. Vågar den som givit ordern om robotstopp ställa sig upp och offentligt säga att ”patienter på CSK behöver inte någon avancerad behandling”...

Tror inte det...

Johan Sällström

pensionerad kirurg