Verksamheterna i Folkets Hus ska gagna alla invånare

Debatt ,
Seniorfestivalen hölls i Folkets Hus torsdagen den 5 oktober.
Foto:Olof eriksson
Seniorfestivalen hölls i Folkets Hus torsdagen den 5 oktober.

Svar på Magnus Nilsson (KD) insändare Kb 2 oktober "Varje förening borde bära sin egen verksamhet".

Magnus Nilsson (MN) funderar kring innebörden av formuleringen ”bidrag i vanlig ordning.” Vi tackar för din fråga och besvarar den gärna.

Bidrag kunde likaväl heta driftsstöd för det är precis vad dessa kommunala medel, som vi tidigare erhållit, används till. MN har uppenbarligen inte läst hela artikeln utan bara tagit denna formulering ur sitt sammanhang.

De flesta föreningar har sitt fokus på ett speciellt intresseområde. Verksamheten i Folkets Hus föreningar, såsom den i Bromölla, är huvudsakligen inriktade på att tillhandahålla och erbjuda de boende i Bromölla, föreningar, privatpersoner, företag, ändamålsenliga lokaler till en överkomlig kostnad.

I Bromölla kommuns föreningsregister finns cirka 125 olika föreningar registrerade. Det är idrottsföreningar, handikappföreningar, kulturföreningar, pensionärsföreningar, politiska och religiösa föreningar, studieförbund och en mängd andra föreningstyper.

Att jämföra föreningar på det sätt som MN gör är då, för att använda ett vedertaget bildspråk, som att ”jämföra äpplen med päron”. Föreningar är inte jämförbara rakt av eftersom de ekonomiska villkoren för respektive verksamheter är olika. Dess funktion och roll i lokalsamhället skiljer sig åt.

Bromölla Folkets Husförening har fasta hyresgäster som är fackliga och politiska organisationer, ett musikband samt en hyreslägenhet för privatpersoner. Därutöver hyr föreningen ut lokalerna för en mängd olika aktiviteter arrangerade av idrottsföreningar, pensionärsföreningar, andra föreningar privatpersoner och företag. Även Bromölla kommun använder lokalerna för vissa arrangemang.

Folkets Husföreningen jobbar fullt ut enligt de ”bidragsmål” som finns uttryckta i kommunstyrelsens riktlinjer för bidrag inom kultur- och fritidsverksamhet, fastställd 2008-01-23 och reviderad 2016-04-06.

Folkets Husföreningarna har en verksamhet som gagnar alla invånare. Fastigheten har ett högt kulturhistoriskt värde.

Det är vanligt bland Sveriges kommuner, oavsett styre, att ge anslag till sina samlingslokalhållare för att de tillhandahåller just samlingslokaler för föreningsliv och privatpersoner som är till glädje för alla invånare i kommunen.

Folkets Hus Föreningen är förvisso en ”ekonomisk förening” bildad 1908 grundad på en lagstiftning från 1895. Denna typ av föreningar jämställs dock i beskattningshänseende av Bolagsverket och Skatteverket som ideella föreningar.

I konsekvens med detta finns, i Bromölla kommuns Riktlinjer för föreningsbidrag, formulerat att dessa föreningar samt Tiansgården ska få söka bidrag för att möjliggöra en fortsatt verksamhet.

Detta är den ”särskilda ordning” som Magnus Nilsson efterfrågar i sin insändare.

Detta som benämns ”bidrag” ska ses som en ersättning för att vi som förening tillhandahåller samlingslokaler för föreningsliv och privatpersoner.

Styrelsen för Föreningen Folkets Hus i Bromölla upa