Vet du var närmsta skyddsrum ligger?

Mia

Insändarskribenten uppmanar alla att ta reda på var närmsta skyddsrum ligger.

I Kristianstad kommun finns 521 skyddsrum med plats för 52 586 personer. Vet du var ditt skyddsrum finns? Få vet var dessa finns.

Vet du själv vart du ska ta vägen om kriget kommer och flyglarmet ljuder? Nej, få av oss har koll på det.

En sen kväll i juli ljöd larmsignalen över Stockholmsområdet. Felaktigt visserligen, men om det blir skarpt läge vill du nog veta var närmaste skyddsrum finns.

Det finns ungefär 7 miljoner skyddsrumsplatser och vi är drygt 9,5 miljoner som bor i Sverige – hur går det ihop? Så här det är tänkt: Skyddsrum ska finnas där andra ”acceptabla alternativ till fysiskt skydd inte kan antas finnas”. Kolla med din egen kommun var dessa finns.

Du bör, hitta ditt skyddsrum. Se dig om i ditt närområde. Alla byggnader som har skyddsrum är märkta med symbolen orange fyrkant med blå triangel.

Kristianstad kommun har 521 stycken skyddsrum med plats för 52 586 personer.