Vi behöver öka invandringen

Debatt Artikeln publicerades

Centerpartiet i Kristianstad markerade i fredagens Kb sin syn på invandringen: att vi måste begränsa invandringen till Sverige.

Vi delar inte den synpunkten. Vi anser – helt i linje med partiets existerande partiprogram – att Sverige ska ha större öppenhet än i dag. Invandring är en möjlighet för människor att skapa sig ett bättre liv. En möjlighet som enligt oss borde vara tillgänglig för alla. Målet att alla människor i världen ska ha samma rättigheter och möjligheter som vi i Sverige har idag, har vi svårt att se hur man kan vara emot.

Att begränsainvandringen skulle på inget sätt förbättra Sveriges ekonomiska utveckling. Invandringens vinster överstiger dess kostnader och ett lands ekonomiska framgång stärks av migration. Vi borde alltså öka invandringen.

Vill man ha en större positiv effekt av invandringen till Sverige borde man göra det lättare att komma in på arbetsmarknaden, framför att göra det svårare att komma in i landet.

Vi är trots allt gladaatt centerpartisterna i Kristianstad fortfarande vill ta ett ansvar, som man kallar det, när det kommer till flyktingar. Men vi ser det inte som annat än ett minimum att man låter människor som annars skulle utsättas för våld eller förtryck komma till Sverige.

Sverige är en öppen exportberoende ekonomi och vi ser det som en självklarhet att vi ska ha en öppen tillgång till övriga världen och välkomna ännu fler människor hit än vi gör i dag. Inte minst för Sveriges eget bästa.