Vi får inte göra pensionerna till en generationsfråga!

Debatt Artikeln publicerades

Representanter för PRO skriver den 2 mars om problemen med dagens pensionssystem. Jag är fullständigt enig med dem.

Ett bra pensionssystem är en fråga för oss alla, menar insändarskribenten.
Foto: MANGUS GLANS / PPM
Ett bra pensionssystem är en fråga för oss alla, menar insändarskribenten.

Enligt förarbetena till det nya systemet skulle pensionerna följa löneutvecklingen. Detta har inte skett. Gapet mellan den sista lönen och den första löneutbetalningen ökar för varje år. Dessutom betalar pensionärerna alldeles för hög skatt på pensionen.

Vi är på väg att få EUs sämsta pensioner och världens högsta skatter på pension. Detta ger inte ökad välfärd för pensionärer.

 Men när det gäller åtgärder för att förbättra situationen för dagens och morgondagens pensionärer, är jag inte på något sätt imponerad av de förslag som PRO lägger fram.

Det är i och för sig inte så konstigt, då förslagen är traditionell socialistisk politik. 

Att öka avgifterna till pensionssystemet, från dagens 18,5 procent av bruttolönen, är ett dåligt förslag eftersom det skulle innebära att de totala lönekostnader skulle öka.

Detta i sin tur skulle försämra arbetsmarknaden ytterligare, i en kommande lågkonjunktur. Dessutom ser PRO inte helheten, utan fokuserar enbart på dagens pensionärer.

 Att öka bidragen för pensionärerna kommer ytterligare att befästa bilden av pensioner som allmosor.

Man ser inbetalningarna som skatter och utbetalningarna bidrag. Men då lämnar vi tanken om ett avgiftsfinansierat pensionssystem. Då kommer sambandet mellan inbetalningar och utbetalningar i systemet att ytterligare suddas ut.

Vi föreslår ett antal förändringar i pensionssystemet och beskattningen av pensioner, vilka medför akuta lösningar för dagens pensionärer och långsiktiga för morgondagens.

För dagens pensionärer vill vi genomföra rejäla skattesänkningar genom ett kraftigt ökat grundavdrag på allmän pension. Detta skulle medföra att pensionärer med låg pension inte behöver betala skatt, för att sedan tvingas söka bidrag. Detta innebär en rättvis pension, utan att någon tjänsteman räknar på behovet.

För morgondagens pensionärer föreslår vi en successiv ökning av avsättningarna till individuella pensionskonton, det som idag kallas premiepensionssystemet (PPM). Här måste dock tryggheten för löntagarna ökas genom noggrann kontroll av fondbolagen.

När det gäller pensionerna för dem som stannar hemma med sina barn, vill göra det möjligt för föräldrar att fördela pensionsinbetalningar till allmän pension, premiepension och tjänstepension lika, under den tid man bildar familj.

Från det första barnet föds till det sista barnet lämnar grundskolan. Hittills har kvinnors pensioner drabbats mest, men i dagens Sverige kan det lika väl vara någon av annat kön som tar huvudansvaret för hem och barnuppfostran.

Det är mycket viktigt att lösningar inom pensionsfrågan inte ställer löntagare mot pensionärer. Inte skapar generationsmotsättningar. De flesta av oss blir pensionärer, förr eller senare. Ett bra pensionssystem är en fråga för oss alla.

Göran Dandelo

äldrepolitisk talesperson

Medborgerlig Samling (MED)