Vi har lyssnat på många argument om Vramsån

Debatt Artikeln publicerades

Svar till Lars Larsson och signaturen Nisse som skrev om rivningen av dämmet i Vramsån i gårdagens tidning.

Som politiker har vi ett ansvar att lyssna på argument från alla sidor och väga dem noga innan vi går till beslut. Frågan om dämmet i Tollarp var inte enkel och politiker från alla partier i Kristianstads kommun lade ner mycket tid på att sätta sig in i ärendets alla aspekter. Till sist kom vi alla fram till att det bästa vi kunde göra var att följa Länsstyrelsens direktiv.

Kanske hade vi från kommunen kunnat välja att gå in i en kostsam och besvärlig process i mark- och miljödomstolen. Men vi visste redan att risken för avslag var stor. En enig kommunstyrelse gjorde bedömningen att det inte var försvarbart att lägga stora skattepengar på en process med osäker utgång. I stället vill vi satsa de pengarna på att utveckla miljön vid Vramsån med vandringsstråk, rastplatser och insatser för djur- och växtlivet. Vi har också sagt att kommunen ska arbeta för att bevara andra kulturhistoriskt viktiga dämmen i Vramsån.

Som politiker har vi lyssnat noga, både på Tollarpsbor som har velat behålla dämmet och på Tollarpsbor som faktiskt har velat se en annan utveckling av Vramsån. Vi har också lyssnat på jurister, som bedömt det meningsfulla i en process. Dessutom har vi förstås lyssnat på ekologer och naturvårdare som alla säger att en rivning av dämmet är det absolut bästa för de ovanliga arter som finns i ån. När vi har lyssnat färdigt har vi gjort en avvägning och fattat vårt beslut. Det är inte detsamma som att köra över någon av de inblandade.

Jag hoppas och tror att återställningen av Vramsåns naturliga flöde i längden ska leda till något bra både för djuren som lever i vattnet och för de människor som lever och rör sig längs ån.

Torkan har gjort att många vattendrag just nu är tråkiga att se. I Tollarp är det ännu värre, eftersom själva ån dessutom är en byggarbetsplats. Arbetena med att återskapa Vramsåns naturliga miljö och göra området mer tillgängligt för Tollarpsbor och besökare kommer att fortsätta minst ett år till. Först därefter kan vi se hur det verkligen blir när naturen får läka spåren av människors ingrepp.

På kommunens webb går det att läsa mer om Vramsån och skälen till att dämmet nu håller på att rivas: www.kristianstad.se/dammettollarp

Pierre Månsson

Kommunalråd (L)

Kristianstads kommun