Vi måste bli en jämlik region – för alla

Vården Artikeln publicerades
Foto: Martina Holmberg / TT

En skatteökning skulle skapa utrymme för satsningar istället för kallduschar inom den skånska vården och kulturen. Och det behövs satsningar på personalen för att kunna öka jämlikheten och se till att alla skåningar får vård efter behov, skriver Vänsterpartiets regionråd Sara Svensson.

Under de senaste åren har flera hundra vårdplatser försvunnit från den skånska sjukvården. Det är en konsekvens av politiska beslut. Under de här åren har vårdplatser försvunnit efter sommarsemestrar i hopp om att andra vårdformer ska kunna ta över eller för att det helt enkelt saknas personal som vill eller kan arbeta. Effekter ser vi i överbeläggningar, utlokaliseringar av patienter till andra avdelningar som saknar rätt kompetens och en hög personalomsättning. Detta påverkar naturligtvis patientsäkerheten. När behoven inte kan tillgodoses till följd av vårdplatsbrist och personalkris försämras jämlikheten. I delar av vården utgör detta en akut nedåtgående spiral som behöver brytas. Det behövs satsningar på personalen för att kunna öka jämlikheten och se till att alla skåningar får vård efter behov.

Genom en liten skattehöjning kan regionen satsa på jämlikhet istället för borgerliga kallduschar

I juni antar Region Skåne budgeten som ska gäller för nästa år, 2020. Alliansens förslag till budget är en kalldusch för personalen och för dem som behöver sjukvården. Vänsterpartiet har istället lagt ett förslag till budget som satsar på personalen och som ser till att fler vårdplatser kan öppnas och arbetsmiljön stärkas både för patienterna och personalen. Genom en liten skattehöjning kan regionen satsa på jämlikhet istället för borgerliga kallduschar.

Det ekonomiska läget i Region Skåne är oerhört ansträngt. Under många år har budgetarna varit orealistiskt underfinansierade sett till de behov av sjukvård som finns. Budgeten för 2019 är så mager att verksamheterna faktiskt måste drar ner och spara något oerhört om den ska bli verklighet. Konsekvenserna av detta syns redan. Det syns i de stora besparingar som gjorts på den regionala utvecklingen, på kulturlivet där kulturaktörer demonstrerar och protesterar, det syns i åtgärdspaketet för sjukvården och i indragna busslinjer i kollektivtrafiken. För vården finns beslut om att antalet anställda inte får öka och stängning av ännu fler vårdplatser har börjat komma. Beslut som kommer att göra en redan ansträngd situation värre.

... ett starkt kulturliv ger rikare liv för oss alla.

Istället för att fortsätta med kallduschar vill vi i Vänsterpartiet istället satsa. Istället för att bromsa så gäller det att gasa. Därför vill vi ge kulturen ökade resurser – ett starkt kulturliv ger rikare liv för oss alla. Därför vill vi ge kollektivtrafiken ökade resurser för att kunna påbörja arbetet med utbyggnad av landsbygdstrafik och sänkta avgifter för pensionärer och barn och unga. Därför vill vi göra nödvändiga och efterlängtade satsningar på personalen i sjukvården. Under nästa år vill vi inleda arbetet med att förkorta arbetstiden med bibehållen lön. Under nästa år vill vi satsa för att bygga upp sjukvården i Skåne, för patienternas och personalens skull.

Vi i Vänsterpartiet vill under 2020 starta flera viktiga personalpolitiska reformer som på sikt kommer att sänka andra kostnader, exempelvis för sjukskrivningar. En nyckelåtgärd för sjukvården är förkortad arbetstid med bibehållen lön. Sjukskrivningar, hög stressnivå, brist på återhämtning och för få kollegor är problem som arbetstidsförkortning råder bot på. Runt om i landet pågår redan arbetet – nu är det Skånes tur.

Detta gör vi genom att lägga konkreta förslag som tar sikte på målet om ett jämlikt Skåne, genom förslag som konkret stärker arbetsmiljön för all personal som dagligen bär upp den skånska sjukvården. Detta vill vi göra genom att ge kollektivtrafiken och kulturen de resurser, som de faktiskt behöver. Vi vill göra detta för att bygga en jämlik region för alla – inte bara för några få.

Sara Svensson (V)

regionråd

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Kristianstadsbladet och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.